Politie in Scheveningen tijdens de afgelopen jaarwisseling ANP

De gemeente Den Haag is dit jaar niet van plan een algeheel vuurwerkverbod in te voeren. Dat schrijft burgemeester Van Zanen in een brief aan de gemeenteraad. Wel zijn er plannen voor meer vuurwerkvrije zones in de stad.

Vorig jaar gold er vanwege corona eenmalig een landelijk vuurwerkverbod. In Rotterdam mag de komende jaren ook geen vuurwerk meer worden afgestoken, net als in Amsterdam. Ook de gemeente Utrecht werkt aan een plan voor een verbod. Begin 2020 besloot het kabinet al tot een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Lichter vuurwerk, zoals grondbloemen en vuurwerkfonteinen, zijn nog wel toegestaan.

De gemeente Den Haag is niet van plan het voorbeeld van de andere grote steden te volgen. Uit een onderzoek onder inwoners is gebleken dat 48 procent voor een vuurwerkverbod is en 41 procent tegen, de rest stemde neutraal. Vier jaar geleden was nog 52 procent voor en 38 procent tegen. Van Zanen schrijft dat, gelet op de uitkomsten van het onderzoek, er daarom geen plannen zijn voor een stedelijk vuurwerkverbod.

Een landelijk verbod is volgens Van Zanen effectiever: "Een stedelijk verbod verbiedt het afsteken, maar niet de verkoop. Dat bemoeilijkt de handhaving van het verbod."

Ook vreugdevuren mogen weer

Ook vreugdevuren moeten de komende jaarwisseling weer mogelijk zijn. Die konden de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Er zijn nu vier vergunningsaanvragen binnen en daar staat de gemeente positief tegenover, omdat het overlast in de openbare ruimte zou voorkomen. Wel zijn de vreugdevuren gebonden aan strikte voorwaarden om de veiligheid van omstanders en omwonenden te garanderen.

Dat laatste heeft alles te maken met de jaarwisseling van 2018-2019. Toen ontstond er bij Scheveningen een vonkenregen waardoor in de buurt brandjes ontstonden. Dat kwam doordat de vreugdevuren hoger waren dan toegestaan; de autoriteiten wisten daarvan maar traden niet op uit angst voor ongeregeldheden.

Vuurwerkvrije zones

Er worden wel flink meer vuurwerkvrije zones in de stad ingesteld. In totaal moeten dat er bij de komende jaarwisseling 53 zijn, dertig meer dan bij de jaarwisseling 2019-2020. Die zones komen vooral rond ziekenhuizen, kinderboerderijen en dierenopvanglocaties te liggen.

Daarnaast kunnen bewoners op eigen initiatief een vuurwerkvrije buurt uitroepen als daar behoefte aan is, schrijft Van Zanen.

STER reclame