NOS Nieuws

Hof Amsterdam geeft verhuurder gelijk: minder huurkorting voor hotel

Ondernemers die door corona zijn getroffen, kunnen door een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam minder huurkorting krijgen dan eerder was bepaald. Die uitspraak kan onder andere voor hotels en winkeliers nadelig uitpakken.

Eerder oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de omzetdaling van een bedrijf bepaalt hoeveel korting er moet worden gegeven op de huur van bedrijfspanden. Overheidssteun in de vorm van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moet bij de omzet opgeteld worden. Maar Gerechtshof Amsterdam oordeelt vandaag dat die beslissing onjuist is.

De TVL is een regeling om bedrijven met omzetderving door corona financieel tegemoet te komen. Volgens de rechter moeten ondernemers die tegemoetkoming dus ook gebruiken om hun vaste lasten zoals de huur en energie te dekken. In de berekening van de huurkorting betekent dit dat de TVL niet meer bij de omzet mag worden opgeteld, maar dat die wordt gezien als een tegemoetkoming voor vaste lasten.

Daardoor hebben huurders alleen recht op korting op de huur die na het gebruik van de TVL overblijft. De huurkorting kan lager uitvallen, omdat de verlaging niet meer over de omzet inclusief TVL wordt berekend.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl