De sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps
NOS Nieuws

Amsterdams studentencorps gestraft voor uit de hand gelopen ontgroeningen

Het bestuur van de Amsterdamse studentenvereniging ASC/AVSV is voor dit jaar zijn bestuursbeurzen kwijt. De Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam willen de vereniging straffen voor de uit de hand gelopen ontgroeningen eerder deze maand.

Bij zeker zes disputen werden aspirant-leden mishandeld en vernederd, zo bleek uit een voorlopig onderzoek van de vereniging zelf. In afwachting van de uitkomst is de sociëteit gesloten en zijn de zes disputen geschorst. Ook zijn dispuutsontgroeningen in de vorm die ze hadden, afgeschaft.

De drie onderwijsinstellingen ondersteunen de maatregelen. Er is waardering voor de wens van het ASC/AVSV-bestuur om tot een cultuurverandering te komen. Maar daar blijft het niet bij.

Intrekking beurzen

In een gedragscode over de kennismakingstijd staat dat studentenverenigingen verantwoordelijk zijn voor de "persoonlijke integriteit, de gezondheid en de hygiëne" van de aankomende leden. Die code is "uitvoerig en meerdere malen met u besproken", schrijven de drie instellingen in een brief aan het verenigingsbestuur.

In de code staat ook dat bij het niet naleven van de code bestuursbeurzen kunnen worden ingetrokken. Zo'n beurs is een tegemoetkoming voor de studievertraging die een bestuurder oploopt, omdat hij tijd in de vereniging investeert. De hoogte van het bedrag verschilt van instelling tot instelling. Studenten van de Universiteit van Amsterdam krijgen 300 euro per maand voor bestuurswerk bij een studie- of studentenvereniging.

Met een verwijzing naar de code zijn de bestuursbeurzen van ASC/AVSV voor dit jaar ingetrokken. Ook mag de vereniging dit jaar geen leden meer werven.

Toekomst

"De toekomst moet leren of de afgekondigde maatregelen het gewenste effect hebben en voorkomen dat dergelijke incidenten zich opnieuw voordoen", schrijven de onderwijsinstellingen. Ook wordt bekeken of de verenigingscultuur voldoende is veranderd.

"Rest ons om u veel succes en kracht toe te wensen", besluit de brief.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl