Informateur Remkes ontvangt Ploumen en Klaver ANP

PvdA en GroenLinks blijven erbij dat een meerderheidskabinet de voorkeur verdient en dat ze de vorming van een minderheidskabinet niet steunen. Dat hebben de partijleiders Ploumen en Klaver vanochtend ook verteld aan de nieuwe informateur Remkes. De opdracht van de Kamer aan Remkes is juist om een minderheidskabinet te onderzoeken. Het zou moeten bestaan uit een nader te bepalen combinatie van VVD, D66 en CDA.

Ploumen en Klaver zeiden dat ze voor zichzelf geen rol zien in gesprekken over een minderheidskabinet en dat ze zo'n kabinet ook niet zullen gedogen. Als er een minderheidskabinet komt, zullen ze de voorstellen beoordelen op het moment dat die naar de Kamer komen. Ploumen voegde eraan toe dat het land "gewoon een stabiel meerderheidskabinet nodig heeft".

De twee herhaalden dat ze in de formatie één fractie vormen en dat ze nog bekijken hoe PvdA en GroenLinks de verdere samenwerking later precies vormgeven. Ploumen en Klaver hebben de informateur ook een brief geschreven, die ze zelf openbaar hebben gemaakt. Daarin schrijven ze dat PvdA en GroenLinks zich constructief hebben opgesteld en dat het hen heeft verbaasd dat "zonder inhoudelijke opgave van reden coalitiebesprekingen zijn uitgebleven".

Segers sluit nieuwe verkiezingen niet uit

Ook ChristenUnie-voorman Segers werd vandaag door Remkes ontvangen. Hij denkt dat dit voorlopig wel zijn laatste gesprek zal zijn geweest met de informateur, omdat hij verder niet direct bij de formatie is betrokken. Segers zei wel dat hij zich constructief zal opstellen en plannen van een nieuw kabinet op de inhoud zal beoordelen. Als er meteen na het aantreden van het kabinet een motie van wantrouwen wordt ingediend, zal de ChristenUnie daar niet voor stemmen.

Segers denkt dat het mogelijk moet zijn dat VVD en D66 er samen uitkomen. Maar hij erkent wel dat de Schoo-lezing van D66-leider Kaag, waarin ze zeer kritisch was over Rutte, het allemaal niet makkelijker heeft gemaakt. Anders dan een paar weken geleden sluit de ChristenUnie-leider niet meer uit dat er nieuwe verkiezingen moeten komen.

Segers heeft Remkes verteld dat er nu echt vaart moet worden gemaakt en dat VVD, D66 en CDA inhoudelijke gesprekken moeten beginnen. Volgens hem gaat het er niet om of je elkaar aardig vindt, maar of je er op de inhoud kunt uitkomen en of je vruchtbaar kunt samenwerken met Eerste en Tweede Kamer.

Hamer: gebruik maken van eerdere gesprekken

Remkes sprak ook met zijn voorganger als informateur, Hamer. Die benadrukte dat er onder haar leiding wel degelijk veel over de inhoud is gepraat, maar dat er niet echt is onderhandeld. "Ik hoop dat er gebruik wordt gemaakt van alles wat er al ligt, anders zijn we nog meer tijd kwijt."

Hamer zei dat er nu echt een andere fase in de formatie is aangebroken. "Het is logisch om nu snel beslissingen te nemen over de partijen die een minderheidskabinet gaan vormen. Als dat niet lukt, moet je kijken naar wat dan wel."

Volgens Hamer is het nu zaak dat VVD-voorman Rutte als leider van de grootste partij de anderen 'comfort' biedt. Ze zei dat D66 met de zorg zit om geïsoleerd te raken in een kabinet met andere partijen die D66 als de rechtervleugel ziet. "En vice versa zie je zo'n zelfde vraagstuk bij het CDA", zei de ex-informateur. Volgens haar ligt er daarom nu een grote verantwoordelijkheid bij Rutte.

STER reclame