Boeren bij de rechtbank voorafgaand aan het kort geding
NOS Nieuws

Rechter: antizuivelcampagne actiegroep moet worden aangepast

Actiegroep Dier&Recht moet van de rechter zijn antizuivelcampagne aanpassen. De kortgedingrechter oordeelde dat een uitlating die de actiegroep in de campagne doet, schadelijk is voor de melkveehouderijsector.

De uitspraak heeft betrekking op een serie posters die de actiegroep in meerdere steden heeft opgehangen. Op één van de drie posters staat een afbeelding van een kalfje in een kruiwagen met de tekst: "Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder."

Alle campagne-uitingen waarop de kwalificatie 'ernstig' wordt gebruikt, moeten van de kortgedingrechter worden weggehaald. Dat betekent dat de actiegroep binnen 48 uur de posters moet verwijderen waarop die uiting te zien is. Andere posters mogen wel blijven hangen.

Daarnaast moet de website vandaag nog worden bijgewerkt. Als de actiegroep hier geen gehoor aan geeft, moet 5000 euro per dag worden betaald.

Aangiftes van boeren

Volgens boerenactiegroep Agractie - die de zaak had aangespannen - voorkomt het weghalen van het kalf ongelukken en ziektes. Dier&Recht meent juist dat het weghalen van de jonge dieren gezondheidsproblemen veroorzaakt.

De rechter oordeelde dat de grens van vrijheid van meningsuiting door Dier&Recht is overschreden. Volgens de rechter kan een aantasting van het dierenwelzijn en zelfs dierenleed mogelijk voorkomen worden door koe en kalf pas later te scheiden. Maar het is volgens de rechter tegelijkertijd "niet aannemelijk" dat er sprake is van ernstig leed, als dit wel gebeurt.

"Het publieke debat mag uiteraard gevoerd worden, maar niet op een wijze die onrechtmatig is jegens de melkveehouders", concludeerde de rechter.

'Ronduit teleurstellend'

Enkele tientallen boeren deden de voorbije dagen aangifte tegen de campagne van de actiegroep, liet Agractie eerder vandaag weten. De boerenorganisatie is blij met de uitspraak. "Deze club die antidierhouderij is, heeft de grens overschreden", aldus voorzitter Bart Kemp tegen persbureau ANP.

Dier&Recht schrijft in een persverklaring teleurgesteld te zijn. "Het is ronduit teleurstellend dat de rechter alleen wilde kijken naar het moment dat het kalf bij de moeder wordt weggehaald en de vraag of dit 'ernstig' genoemd kan worden", zegt directeur Frederieke Schouten. Dier&Recht gaat in hoger beroep, maar zegt tot die tijd gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl