Een adres in Amsterdam, waar veel brievenbusfirma's gevestigd zijn. De bedrijven op deze foto zijn niet per definitie brievenbusfirma's.
NOS Nieuws

Kabinet laat verbod op trustkantoren onderzoeken

Er gaat mogelijk zoveel mis in de trustsector, dat uitgezocht moet worden of deze dienstverlening helemaal verboden moet worden in Nederland. Dat schrijft minister Hoekstra van Financiën in een brief aan de Kamer, meldt Het Financieele Dagblad.

De brief is in juli verstuurd, maar tot nu toe was er weinig over bericht, aldus de krant. Hoekstra stuurde de brief, nadat hij onderzoeksbureau SEO onderzoek had laten doen naar illegale trustdienstverlening in Nederland.

Een trustkantoor biedt verschillende financiële diensten aan voor bedrijven. Zo kan het de administratie doen, maar ook een brievenbusfirma voorzien van een kantooradres en het kan het bedrijf waarvoor het de diensten verleent belastingvoordeel opleveren.

Een kantoor heeft voor het verlenen van deze diensten in Nederland wel een vergunning nodig. Zonder zo'n vergunning handelt het dus illegaal.

Deel van de kantoren werkt illegaal

Sinds begin 2019 zijn de regels voor trustkantoren aangescherpt, en is het toezicht strenger geworden. Sindsdien zijn er steeds minder trustkantoren met een vergunning en zien toezichthouders meer signalen van illegale dienstverlening, wat aanleiding was voor een onderzoek naar de sector, aldus SEO.

Het bureau heeft onder andere een schatting gemaakt van de omvang van de "potentieel illegale trustsector". SEO schat dat bijna 1 op de 3 mensen die trustdiensten verleent, dat zonder vergunning doet.

Daarbij geeft het bureau nog wel aan dat het percentage in werkelijkheid waarschijnlijk wat lager is, omdat het niet alle legale bestuurders heeft kunnen tellen. Daarnaast werken de kantoren zonder vergunning volgens het bureau voor een kleinere groep bedrijven dan de kantoren met vergunning en gebeurt daardoor 'slechts' 15 procent van het werk zelf via een bestuurder zonder vergunning.

'Verontrustend'

"Deze schattingen laten zien dat het mogelijke aandeel van de illegaliteit in de trustsector substantieel is", aldus Hoekstra in zijn brief. "Ik vind dat verontrustend en hoogst onwenselijk, omdat deze partijen actief buiten beeld van toezichthouders proberen te blijven, de integriteitsrisico's voor het financieel stelsel daardoor toenemen en er oneerlijke concurrentie is met partijen die wel een vergunning hebben en onder toezicht staan."

De minister haalt ook "problemen uit het verleden" aan. Er waren bijvoorbeeld Nederlandse trustkantoren betrokken bij belastingontwijking, belastingontduiking en witwassen, zoals ook bleek na de onthullingen uit de Panama Papers.

Volgens de minister zijn het onder andere deze slechte ervaringen, maar ook de ervaringen van de toezichthouder en de schattingen uit het SEO-onderzoek, die bij hem de vraag oproepen "of bij trustdienstverlening de integriteit wel voldoende te waarborgen is".

Het biedt voor hem voldoende aanleiding te overwegen de gehele sector te verbieden. "Ik wil deze vraag in breder verband laten onderzoeken en zal daarbij ook de economische voor- en nadelen van het verbieden van deze dienstverlening betrekken." Een eventueel besluit over een verbod, laat hij aan het volgende kabinet.

Als je de gereguleerde sector schrapt, waar gaat het dan heen? Dan wordt het helemaal illegaal.

Martin Wörsdörfer, voorzitter trustbranchevereniging Holland Quaestor

Martin Wörsdörfer, voorzitter van trustbranchevereniging Holland Quaestor noemt het 'hartstikke goed' dat onderzocht wordt hoe illegale praktijken tegengegaan kunnen worden. "Daar willen we ook bij helpen, ook als sector."

Tegelijk vindt hij niet dat de illegaal opererende bestuurders en kantoren onderdeel zijn van de trustsector, omdat ze geen vergunning hebben. "Dat valt niet onder ons."

Dat de minister wil uitzoeken wat de voor- en nadelen van een verbod op trustdienstverlening zijn, vindt hij "een raar punt in de brief". Het zal volgens hem niet helpen. "Als je de gereguleerde sector schrapt, waar gaat het dan heen? Dan wordt het helemaal illegaal."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl