De brandweer is niet goed voorbereid op de bestrijding van natuurbranden. Van de tien onderzochte veiligheidsregio's kunnen er acht een grote natuurbrand niet aan.

Dat staat in een rapport van de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), dat in handen is van het tv-programma EenVandaag.

In de betreffende veiligheidsregio's is geen adequate voorbereiding en aanpak bij natuurbranden, staat in het rapport. En dat terwijl de kans op een onbeheersbare natuurbrand in Nederland groot is.

Er is niet genoeg kennis over het blussen van bosbranden, een natuurbrand wordt op te veel verschillende manieren bestreden en afspraken over de aanvraag van materieel zijn er niet.

Brandstof

De IOOV concludeert verder dat er te weinig samenwerking is tussen hulpverleningsdiensten en natuurbeheerders en natuurgebruikers.

Natuurbeheerders laten de natuur nu zoveel mogelijk haar eigen gang gaan, waardoor volgens de brandweer bossen dicht groeien en dood hout blijft liggen. Vooral het dode hout is volgens de brandweer brandstof voor een flinke fik.

Alleen de veiligheidsregio's Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden zijn goed voorbereid op natuurbranden.

STER reclame