Het verkeer op de Haringvlietbrug wordt aan banden gelegd Rijnmond

De start van de verkeersbeperkingen op de Haringvlietbrug wordt met twee weken uitgesteld. Dat is besloten omdat het verkeer over de brug in beide richtingen niet over één rijstrook, maar over twee versmalde rijstroken gaat rijden tijdens de werkzaamheden. Het kost tijd om dit voor te bereiden, schrijft demissionair minister Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

Het plan om in beide richtingen maar één rijstrook open te houden, stuitte op veel verzet. Ruim 10.000 mensen tekenden een petitie tegen het plan. Ook de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee noemden de maatregelen onaanvaardbaar.

Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) zou de langdurige sluiting van rijstroken de transportsector zeker 53 miljoen euro kosten.

Meer voorbereidingstijd

De beperkingen zouden maandag ingaan, maar dat is dus uitgesteld tot 23 augustus. Volgens Rijkswaterstaat is dat nodig omdat de versmalde rijstroken nog moeten worden ingericht en de weg geschikt moet worden gemaakt voor handhaving.

Zo moet de belijning nog worden aangebracht en moeten er 4000 wegafscheidingen worden geplaatst. De verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 50 kilometer per uur blijft volgens de minister van kracht.

'Acuut probleem verholpen'

De belangrijke noord-zuidverbinding op de A29 tussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee gaat twee jaar lang gedeeltelijk op slot, tot de brugklep over twee jaar wordt vervangen. Daarmee moet worden voorkomen dat de brug verder beschadigd raakt. De brug moet gerenoveerd worden, omdat klemmen en rijplaten los dreigen te komen.

Burgemeester Van Hemmen van de gemeente Hoeksche Waard is blij met de aanpassingen. "We moeten ons wel realiseren dat we te maken krijgen met twee jaar van overlast en vertraging. We hebben nu het acute probleem verholpen, zodat we geen monsterfiles hebben van de A15 tot aan de Haringvliet en andersom", zegt hij tegen de regionale omroep Rijnmond.

"Maar wat ons betreft komt er daarna nog een gesprek hoe we het de komende twee jaar gaan aanpakken. Dit gaat in ieder geval minder overlast opleveren, maar hoeveel precies moet nog berekend worden."

STER reclame