NOS Nieuws

VNG: proef met nieuw stembiljet bij komende gemeenteraadsverkiezingen

Er komt een experiment met een nieuw stembiljet dat makkelijker, sneller en ook elektronisch telbaar is. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vereniging hoopt dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar al getest kan worden met het biljet.

"Wij zijn al lange tijd een warm pleitbezorger van de invoering van een nieuw model stembiljet dat makkelijker, sneller en ook elektronisch telbaar is. Ook bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing bleek weer dat het huidige stembiljet zowel voor stembureauleden als voor veel (groepen) kiezers lastig hanteerbaar is", laat de VNG weten.

"De omvang van het huidige stembiljet vergroot de kans op fouten bij de telling. Het huidige stembiljet is bovendien niet elektronisch telbaar. Met het oog op de bevordering van de kwaliteit van het stem- en telproces is het van belang om stappen te zetten naar een beter en handzamer stembiljet", stelt de VNG.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl