NOS
NOS NieuwsAangepast

Shell verhoogt dividend en gaat eigen aandelen inkopen

De afgelopen drie maanden heeft Shell flink geprofiteerd van de hogere olieprijs en de toegenomen vraag naar energie. Onderaan de streep maakte het bedrijf een kleine 3 miljard euro winst. Vorig jaar werd in dezelfde maanden een verlies van meer dan 15 miljard euro genoteerd. Dat lag toen vooral aan eenmalige afschrijvingen op bezittingen zoals olie- en gasvelden en raffinaderijen.

Aandeelhouders kunnen een hogere winstuitkering tegemoetzien, bevestigt Shell. Ook koopt de multinational dit jaar voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dat is een andere methode om de koers een steuntje in de rug te geven.

Het investeringsbudget blijft gelijk, om en nabij de 20 miljard dollar. Van dat geld gaat het grootste deel naar olie- en gasactiviteiten die, zoals wederom uit de cijfers blijkt, financieel aantrekkelijk zijn.

Er wordt de komende jaren 2 tot 3 miljard euro uitgetrokken voor hernieuwbare energiebronnen en 'energieoplossingen' zoals waterstof, bleek eerder dit jaar uit de nieuwe strategie die in 2050 tot nul netto CO2-uitstoot moet leiden. Nog eens 3 miljard wordt gestoken in een tak van het bedrijf waar onder meer oplaadpunten, extra tankstations maar ook de verkoop van bijvoorbeeld smeeroliën onder vallen.

Klimaatvonnis

Over het recente klimaatvonnis zit geen nieuws in de kwartaalupdate. Bekend is dat Shell in hoger beroep gaat en intussen bekijkt hoe het vonnis uitgevoerd kan worden. Het concern moet van de rechter eind 2030 de eigen uitstoot met 45 procent hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 2019. Voor het concern geldt verder een 'zwaarwegende inspanningsverplichting' om ook de uitstoot van Shell-klanten met 45 procent omlaag te brengen in de komende negen jaar.

Wat betreft de eigen uitstoot zal de CO2-winst met name geboekt moeten worden bij raffinaderijen, zegt Shell-ceo Ben van Beurden. Die berekeningen worden momenteel gemaakt. De opdracht om ook de uitstoot van klanten met 45 procent terug te brengen, is volgens de ceo van een andere orde.

De Europese Unie, met zijn vergaande klimaatambities, verwacht volgens Van Beurden in de sectoren waarin Shell actief is in dezelfde tijdspanne ongeveer de helft van 45 procent reductie te kunnen halen. "Hoe uitvoerbaar is het dan voor een bedrijf om wereldwijd het dubbele daarvan te doen?"

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl