NOS Nieuws

'Ventilatie in de horeca is onder de maat'

Nederland heeft volgens deskundigen de ventilatieregels in de horeca op een onverantwoorde manier versoepeld, schrijft NRC. De nieuwe normen liggen nu ver onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.

Met het ingaan van de Alcoholwet op 1 juli, als vervanging van de Drank- en Horecawet, is de ventilatienorm voor horeca in de praktijk tot vijf keer lager geworden. In de oude wet stond dat de lucht iedere tien minuten volledig moet worden ververst. Per 1 juli moet de horeca voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit: voor bestaande horecagebouwen betekent dit dat de lucht maar ongeveer een keer per uur ververst hoeft te worden. Voor nieuwe gebouwen liggen de eisen iets hoger, maar nog altijd ver onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Tegengaan van geuroverlast

Experts die de krant sprak, vinden het onbegrijpelijk dat het demissionair kabinet de ventilatie-eisen midden in de coronacrisis omlaag bracht, terwijl de horeca een belangrijke besmettingsbron is gebleken. De eisen in het Bouwbesluit zijn volgens de experts niet gericht op het tegengaan van de overdracht van infectieziekten, maar vooral op het tegengaan van geuroverlast.

Het kabinet heeft het RIVM ook niet gevraagd te beoordelen of verlaging van de ventilatienorm verantwoord is, zo blijkt uit navraag van NRC. Een woordvoerder noemde tegenover de krant de normen uit het Bouwbesluit "minimaal".

CO2-metingen voor de luchtkwaliteit

Het Outbreak Management Team schreef deze week in een advies dat er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is dat aangeeft welk niveau van ventilatie afdoende is om het besmettingsrisico in binnenruimtes zo klein mogelijk te houden, maar adviseert het kabinet voorlopig vast te houden aan de eerdere, strengere ventilatienorm. Het is niet bekend of het kabinet dat advies overneemt.

Intussen loopt er een onderzoek naar de bruikbaarheid van CO2-metingen als maatstaf voor ventilatie. In België wordt daar al mee gewerkt. Belgische horecazaken hebben verplicht een CO2-meter hangen die de luchtkwaliteit meet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl