NOS NieuwsAangepast

RIVM ziet 'voorzichtige stabilisatie', maar ook verdubbeling ziekenhuisbezetting

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week met een derde gestegen. Dat is een stuk minder dan de week ervoor, toen het aantal coronabesmettingen met ruim 500 procent toenam. Het gaat om bijna 70.000 tests afgelopen week tegen 52.000 een week eerder.

Het RIVM spreekt dan ook van een "voorzichtige stabilisatie". De komende week moet duidelijk worden of die stabilisatie doorzet.

Van de positief getesten was 9 procent volledig gevaccineerd, meldt het RIVM. 14 procent was deels gevaccineerd en 77 procent niet.

Onder dertig-minners waren minder positieve tests, terwijl het aantal positieve tests onder zestigers, zeventigers en tachtigers juist flink steeg. Ook onder dertigers, veertigers en vijftigers was een stijging, hoewel relatief minder groot.

Tegelijkertijd zijn dertig-minners nog steeds de grootste groep waaronder positief wordt getest. De afgelopen week ging het om 21.000 positieve tests onder twintigers en 13.000 onder tieners. In diezelfde periode werden slechts 365 zeventigers positief getest.

Intussen is de coronabezetting in de ziekenhuizen afgelopen week verdubbeld. Een week geleden lagen er nog iets meer dan 200 coronapatiënten in het ziekenhuis, nu ruim 400. Van hen liggen er 100 op de IC; een week geleden waren dat er 75.

Het aantal opnames steeg flink: afgelopen week werden 371 mensen opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Een week eerder waren er 92, een toename van 403 procent. Het gaat om patiënten op de verpleegafdelingen en de IC. "Het gaat om een stijging die in geen verhouding is met de eerste en tweede golf", zegt epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM. "Maar het kan wel consequenties hebben voor het inhalen van de vanwege corona uitgestelde zorg."

Wat opvalt is dat de mensen die in het ziekenhuis liggen, relatief jong zijn. Het aantal ouderen in het ziekenhuis neemt namelijk af. Dat komt door de vaccinatiecampagne, denkt het RIVM, waardoor ouderen minder snel in het ziekenhuis terechtkomen.

De meeste coronabesmettingen werden meegebracht door bezoek thuis, blijkt uit het bron- en contactonderzoek: dat was verantwoordelijk voor 19 procent van de besmettingen. Horeca zijn nu verantwoordelijk voor 15 procent van de besmettingen; nog steeds relatief veel, maar veel minder dan vorige week, toen het om 37 procent ging. Anderhalve week geleden moesten de nachtclubs weer sluiten.

Het zogenoemde reproductiegetal is gedaald. Op 5 juli bedroeg dat 1,75, waar het een paar dagen eerder nog 2,91 was, waarschijnlijk een record. Dat betekent dat op 5 juli 100 mensen samen 175 anderen besmetten. Daarmee nam de verspreiding van het virus toen nog steeds toe, maar wel minder snel dan een paar dagen daarvoor, toen 100 mensen samen 291 anderen besmetten. Het r-getal is altijd van twee weken terug, omdat recentere gegevens niet betrouwbaar genoeg zijn.

Intussen loopt Nederland net als zijn buurlanden de initiële achterstand met het zetten van prikken in. Er zijn in Nederland inmiddels meer prikken per miljoen inwoners gezet dan in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd begint in Nederland het aantal gezette prikken per dag af te nemen: er worden deze week naar verwachting 1,1 miljoen prikken gezet, minder dan gemiddeld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl