ANP

Inkrimpen van de veestapel kan grote gevolgen hebben voor het aantal banen in de veehouderij en bedrijven daar omheen. Naast alle boeren werken er zo'n 30.000 mensen, blijkt uit een analyse van CNV. De vakbond pleit voor een transitiefonds als de veestapel inderdaad veel kleiner moet worden.

"Het betreft veel mensen die in dunbevolkte regio's werken waar weinig perspectief is op nieuw werk. Een verhuizing naar de Randstad is ingrijpend en bovendien vaak onbetaalbaar", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Een derde van de werknemers waar het om gaat werkt in de veehouderij. Eventueel stoppende boeren zijn niet meegeteld. Tweederde werkt in sectoren die van de veehouderij afhankelijk zijn, zoals slachterijen en de veevoerindustrie. Ter illustratie noemt CNV de grote zuivelindustrie in Friesland, waar er nauwelijks alternatieve banen zijn.

Geld uit het fonds zou volgens de bond gebruikt moeten worden om werknemers om te scholen, met extra focus op de zorg en de transportsector. De bond ziet ook mogelijkheden bij functies in het natuur- en landschapsbeheer.

STER reclame