NOS Nieuws

Kabinet: haalbaarheid en betaalbaarheid van EU-klimaatpakket bekijken

Het demissionaire kabinet gaat "heel goed kijken" wat de nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie in de praktijk betekenen voor Nederlanders. Daarbij wordt vooral bekeken of ze haalbaar en betaalbaar zijn, zegt staatssecretaris Yesilgöz.

Eurocommissaris Timmermans kwam vanmiddag met een omvangrijk wettenpakket dat ertoe moet leiden dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent is teruggebracht ten opzichte van 1990. Zo wil hij dat in 2030 40 procent van alle energie groen wordt opgewekt en mogen er wat hem betreft in 2035 geen benzineauto's meer worden gemaakt.

Het is nog maar de vraag of het hele pakket ongewijzigd wordt goedgekeurd, want daarvoor is unanimiteit in de Europese Raad van regeringsleiders nodig. Toch is wel zeker dat veel wetten het gaan halen, omdat de landen de 55-procentsnorm samen wettelijk hebben vastgelegd.

'Europese samenwerking nodig'

Yesilgöz wil nog niet inhoudelijk reageren op de afzonderlijke plannen. Wel benadrukt ze dat burgers in alle landen een bijdrage moeten leveren. "Klimaatverandering houdt zich niet aan landsgrenzen", zegt ze. "Dus voor effectief klimaatbeleid is Europese samenwerking nodig."

In september zal het kabinet met een inhoudelijke reactie komen op het pakket. In die maand beginnen ook de onderhandelingen in de EU over de uitwerking van de plannen.

Milieuorganisaties: niet ambitieus genoeg

Milieuorganisaties vinden het jammer dat de doelen niet nationaal bindend lijken te zijn. Nu dreigt het gevaar dat lidstaten achterover gaan leunen, staat in een gezamenlijke verklaring van onder meer Milieudefensie, Greenpeace en Natuur & Milieu.

Ook vinden ze de voorgestelde kerosinebelasting te laag en willen ze dat boeren meer moeten bijdragen aan de CO2-vermindering.

Het is "zeer de vraag" of de Europese Commissie het doel van 55 procent uitstootvermindering kan waarmaken met deze maatregelen, zeggen de milieuorganisaties. "De lobby vanuit de fossiele industrie, landbouw en auto-industrie voor afzwakking van de ambitie op allerlei onderwerpen is enorm."

Grensheffing

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen in een reactie dat de plannen waarschijnlijk leiden tot een eerlijker speelveld in de EU. Zo wijzen ze op de voorgestelde uitbreiding van het emissiehandelssysteem.

Omdat de Europese CO2-prijs in 2030 omhooggaat richting het niveau van de Nederlandse CO2-heffing van 125 euro per ton, wordt de concurrentie eerlijker, zo redeneren de organisaties. Ook vinden ze het goed dat de commissie komt met een Europese importheffing voor producten als ijzer, staal en aluminium, elektriciteit, cement en kunstmest. Daardoor zou oneerlijke concurrentie van buiten Europa worden vermeden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl