Een werknemer werkt aan de eettafel vanuit huis tijdens de tweede lockdown ANP

De meeste mensen die tijdens de coronacrisis thuis moesten werken, konden dat ongestoord doen. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vastgesteld na onderzoek. Wel was ongestoord werken voor moeders met kinderen onder de 13 jaar lastiger dan voor vaders. 71 procent van de moeders kon vaak of altijd goed werken zonder gestoord te worden, tegenover 85 procent van de vaders met kinderen in die leeftijd.

Het SCP schrijft dat moeders minder vaak de beschikking hadden over een aparte werkruimte thuis: 32 procent tegenover 57 procent voor vaders. Een mogelijke aanvullende verklaring is dat kinderen met een vraag eerder naar hun moeder gaan, omdat die vaker thuis is. Ook zouden moeders meer dan vaders gespitst kunnen zijn op een eventuele zorgbehoefte van kinderen, waardoor ze vaker het gevoel hebben gestoord te worden. Moeders met kinderen onder de 13 jaar geven aan dat werk en privé bij thuiswerken niet per se beter te combineren zijn.

De regering overweegt om thuiswerken te blijven stimuleren. Het zou voordelen bieden voor werknemers, schelen in de milieubelasting van het woon-werkverkeer en mensen met zorgtaken zoals moeders met jonge kinderen mogelijk verleiden meer uren te gaan werken. Nu blijkt dat de werk-privébalans voor deze groep niet toeneemt, ligt het volgens het SCP niet voor de hand dat moeders van jonge kinderen meer gaan werken.

Voorrang voor plek op kantoor

Het SCP acht het noodzakelijk dat er afspraken komen tussen overheid, werknemers, werkgevers en andere partijen over thuiswerken om zo maatwerk te kunnen bieden. Zo zou de 10 procent van de werknemers die aangeeft het thuiswerken erg belastend te vinden voorrang moeten krijgen voor een plek op kantoor.

Het belangrijkste voordeel voor thuiswerkers was volgens het SCP de mogelijkheid om de begin- en eindtijd van het werk te bepalen. Daardoor konden veel werknemers hun werk beter laten aansluiten op het privéleven. Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2020 toen de scholen en kinderopvang open waren.

STER reclame