ANP / Hollandse-Hoogte / Nico Garstman
NOS NieuwsAangepast

Aantal besmettingen in week tijd verzesvoudigd

Het aantal bevestigde coronabesmettingen steeg afgelopen week met 500 procent, meldt het RIVM. Afgelopen week zijn circa 52.000 positieve tests gemeld, tegen ruim 8500 een week eerder.

De afgelopen dagen neemt het aantal coronabesmettingen wel weer licht af. Vandaag worden 7888 positieve tests gemeld; zaterdag waren dat er nog meer dan 10.000. Of die daling zich doorzet, moet de komende dagen blijken; het aantal positieve tests kan sowieso wisselen afhankelijk van de dag van de week.

NOS

"In alle leeftijdsgroepen zien we een stijging van het aantal meldingen, maar dat zien we niet duidelijk terug in de ziekenhuiscijfers. We verwachten dat de opnames in de komende tijd wel gaan stijgen", zegt epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM.

De snelheid waarmee het aantal besmettingen is gestegen doet denken aan een spaceshuttle, zegt ze verder:

'Verwachting dat ziekenhuisopnames stijgen, maar onduidelijk met hoeveel'

De vrijdag ingevoerde maatregelen helpen, denkt het RIVM. "We zien dat het aantal besmettingen de laatste dagen niet verder stijgt" aldus Van den Hof. Dat geeft de hoop dat we het ergste gehad hebben. We verwachten dat de explosieve toename uit de lucht is." Het kan echter wel weken duren voordat het aantal infecties weer is gezakt, denkt ze.

Meer positief

Van de mensen die zich in de teststraten melden, zijn er steeds meer positief. De afgelopen week was dat 13,4 procent; een week eerder nog 4,6 procent. Dat is een teken dat het virus zich verder verspreidt en dat het hogere aantal besmettingen niet alleen door een groter aantal testen kan worden verklaard.

NOS

Ook bij Testen voor Toegang, dat is bedoeld voor toegangstesten en dat vrijdag grotendeels op slot is gezet, werden meer mensen positief getest. Daarbij ging het vorige week om 2,2 procent, tegen 0,2 procent een week eerder. Als ook mensen zonder klachten worden getest, zijn er doorgaans minder positieve testresultaten dan als mensen met klachten worden getest.

Horeca

De afgelopen week werd 37,2 procent van de herleidbare coronabesmettingen opgelopen in de horeca. Dat was vorige week nog maar 18,9 procent, en een week eerder zelfs maar 2,2 procent.

NOS

Ziekenhuisbezetting

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 204 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 213), van wie 75 op de IC (gisteren: 84), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De ziekenhuisbezetting loopt dus nog niet sterk op, maar de verwachting van het RIVM en het LCPS is dat die gaat stijgen. De afgelopen week steeg het aantal IC-opnames licht: van 54 naar 60 in een week tijd. Daarvan waren er vorige week 12 op de IC, tegen 9 een week eerder.

NOS

Ook internationaal gezien telt Nederland veel coronabesmettingen. Het aantal besmettingen in Nederland is sinds kort weer veel hoger dan in onze buurlanden en Frankrijk. Op dagbasis heeft Nederland zelfs het Verenigd Koninkrijk ingehaald, hoewel het gemiddeld aantal besmettingen nog iets lager ligt.

NOS

Het reproductiegetal is na de versoepelingen op 26 juni flink gestegen. Op 24 juni, dus voor de versoepelingen, bedroeg het zogenoemde R-getal 1.37, wat betekent dat 100 besmette mensen samen 137 anderen besmetten. Op 28 juni stond het getal op 2.17: 100 corona-positieve Nederlanders besmetten dus samen 217 anderen. Daardoor neemt de verspreiding van het virus toe.

Alleen als de R onder de 1 blijft, neemt de verspreiding van het virus af. Wat dat betreft is het slecht nieuws dat de R van de besmettelijkere deltavariant nóg hoger is: 2.52 denkt het RIVM. De minder besmettelijke variant die al langer rondgaat in Nederland had 1.68 als reproductiegetal. Steeds meer besmettingen komen door die besmettelijker variant.

Beteugelen

Aanvankelijk dacht het RIVM dat de opkomst van de deltavariant te beteugelen was met een toenemend aantal vaccinaties. Volgens Aura Timen van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is dat effect door de versoepelingen van vorige maand echter "tenietgedaan" door de extreem grote infectiedruk in korte tijd. Dat zei ze vanmiddag in de Tweede Kamer. "Een verzesvoudiging van het aantal meldingen kun je niet op korte termijn stoppen. Daarom heeft het OMT ook geadviseerd de versoepelingen terug te draaien."

NOS

De besmettingsexplosie van de afgelopen weken trof voornamelijk tieners en twintigers. "We zien een vertienvoudiging in het aantal positieve tests onder jongvolwassenen, 18- tot 24-jarigen", zegt epidemioloog Van den Hof. Dat is volgens haar een groep die zich vaak laat testen. "Vaak gaat het dan om een positieve test."

Hoewel zij weinig risico lopen op een ernstig ziekteverloop, is er wel het risico op langdurige klachten; bovendien kunnen ze ouderen besmetten, bijvoorbeeld hun ouders of grootouders.

De groep van 18 tot 25 was verantwoordelijk voor 60 procent van de recente besmettingen. Het overgrote deel van hen was niet gevaccineerd.

NOS

Onder de oudere leeftijdsgroepen loopt het aantal besmettingen ook weer op, hoewel het nog om kleinere aantallen gaat. Ouderen lopen meer risico. Van de 65- tot 69-jarigen is een vijfde niet volledig gevaccineerd; onder vijftigers, die ook al meer risico lopen dan jongeren, zijn nog minder mensen volledig gevaccineerd. Onder zeventigplussers is vooralsnog geen stijging te zien.

NOS

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl