Staatssecretaris Van Huffelen ANP

De Tweede Kamer wil een hogere tegemoetkoming voor kinderen van ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Van Huffelen was van plan deze groep, afhankelijk van hun leeftijd, een bedrag te geven tussen 1500 en 7500 euro. Van Huffelen heeft hier gesprekken over gevoerd met kinderen zelf, maar ze week iets af van hun advies. Volgens haar verschilde het voorstel van de kinderen te veel van andere compensatieregelingen.

Maar de Tweede Kamer vindt dat de demissionaire staatssecretaris het advies in zijn geheel moet overnemen. Een motie daarover van onder meer D66 werd met algemene stemmen aangenomen. Als Van Huffelen aan de wens van de Kamer tegemoet komt, betekent dat dat er bedragen worden uitgekeerd variërend van 2000 tot 10.000 euro. in een brief schrijft Van Huffelen vandaag dat ze het oordeel van de Kamer zal "meenemen bij de verdere uitwerking van de regeling".

Het geld is bedoeld als steuntje in de rug voor kinderen die door de toeslagaffaire in onzekerheid en in armoede hebben geleefd. Van Huffelen sprak eerder over "een startbedrag om de regie over hun eigen leven op te pakken".

Naast een financiële vergoeding krijgen de kinderen ook ondersteuning om trauma's te verwerken en zich verder te ontwikkelen. Zo'n 70.000 kinderen komen voor de regeling in aanmerking.

STER reclame