Zzp-kappers raakten veel klanten kwijt in de coronacrisis ANP

De helft van de zzp'ers kampte tijdens de coronacrisis met minder klandizie. Toch leidt dat nauwelijks tot ontevredenheid onder de kleine zelfstandigen. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête onder zzp'ers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.

Van elke negen ondernemers wil er slechts één liever in loondienst, net zoveel als voor de coronacrisis. Verreweg de meeste ondervraagden zeggen tevreden of zeer tevreden te zijn. Dat geldt ook voor driekwart van de ondernemers die in crisis kampten met minder klandizie.

En dat terwijl een kwart van alle ruim 8000 ondervraagden genoeg reden heeft om ontevreden te zijn. Zij beoordeelden hun eigen financiële situatie als matig of slecht.

Kappers, koks en kunstenaars

Met name veel zzp-kappers, -schoonheidsspecialisten en -koks verloren veel werk. Zij gaven aan gemiddeld 80 procent van hun vraag kwijt te zijn. Creatieve en taalkundige zzp'ers - zoals kunstenaars, vormgevers en taalkundigen - verloren bijna driekwart.

Een groot deel van de zzp'ers kreeg steun van de overheid, anderen vielen buiten de boot. Weer een ander deel hield het hoofd boven water door andere diensten en producten aan te bieden dan voor de crisis. Uit de enquête blijkt dat zo'n 15 procent het laatste deed.

Met name veel zzp'ers in het onderwijs en de creatieve sector gingen als ondernemer iets anders doen tijdens de coronaperiode. Taxichauffeurs, waarbij de vraag ook flink terugliep, kozen juist weinig voor het aanbieden van andere producten of diensten.

Het overgrote deel van de omschakelaars is van plan na de crisis door te gaan met hun nieuw ingeslagen weg.

Winnaars van de crisis

Een op de tien zzp'er spon juist garen bij de crisis. Het gaat vooral om zelfstandige bouwvakkers en timmerlieden, zzp-artsen en -psychologen en ict'ers. Van deze ondernemers beoordeelde het overgrote deel de financiële situatie als (zeer) goed.

STER reclame