Laurens Ivens ANP

De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens stapt op omdat hij grensoverschrijdende opmerkingen heeft gemaakt tegen vrouwelijke medewerkers. In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij dat hij daarmee heeft gehandeld in strijd met de richtlijnen voor integer bestuur.

Ivens (SP, Wonen) schrijft dat burgemeester Halsema hem heeft laten weten dat er meldingen zijn binnengekomen over zijn grensoverschrijdende opmerkingen. Hij is daar "ontzettend van geschrokken" omdat hij zich er op het moment zelf niet van bewust was. Maar hij zegt wel te moeten constateren dat de verwijten terecht zijn.

Zowel Ivens als Halsema stelt dat er een patroon van ongewenst gedrag is. Volgens Ivens zijn de gedragingen waaraan hij schuldig is "in objectieve zin licht" en hebben ze "geen betrekking op seksueel contact", maar zijn ze als "overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend ervaren".

Ongewenste e-mails

Halsema schrijft dat in 2019 een eerste signaal binnenkwam over ongewenste e-mails van Ivens aan een ambtenaar. Ivens is er toen op gewezen dat zijn gedrag ongepast was. Later kwamen er nog zes signalen binnen over ongewenst gedrag van de wethouder.

Nadat die signalen door twee externe deskundigen waren geduid, zijn er met Ivens afspraken gemaakt over zijn omgang met medewerkers, die ook met de betreffende medewerkers zijn gedeeld.

Begin dit jaar deden vier medewerkers daarop een formele melding tegen Ivens, waarop Halsema een extern onderzoek instelde. Dat heeft geleid tot de conclusie dat er een onwerkbare situatie is ontstaan en Ivens niet langer kan aanblijven.

Ivens heeft de betrokken medewerkers zijn excuses aangeboden. Hij is wethouder geweest sinds 2014.

STER reclame