Een hulpverlener helpt een hongerstaker op de been AFP

Belgische artsen waarschuwen dat de situatie van een aantal van de 450 illegale migranten die al wekenlang in hongerstaking zijn in Brussel, precair is. Een aantal van hen is in het ziekenhuis opgenomen. Sommigen zijn er zo slecht aan toe dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Daar zouden ze behandeling weigeren zodat ze hun actie kunnen voortzetten, melden Belgische media.

De groep hoopt met hun hongerstaking een verblijfsvergunning af te dwingen. Sinds 23 mei weigeren de 'sans papiers' (ongedocumenteerden) voedsel. Ze verblijven in de Begijnhofkerk en ook op de campussen van twee universiteiten in de stad.

Vier van hen hebben hun mond dichtgenaaid. Ze kunnen alleen nog via een rietje drinken.

Vier hongerstakers hebben hun mond dichtgenaaid rtr

De hongerstakers hopen op een collectief generaal pardon, waardoor ze geen uitzetting meer hoeven te vrezen. Maar staatssecretaris voor Migratie Sammy Mahdi van de Vlaamse christendemocratische CD&V vindt dat er geen sprake kan zijn van een collectieve regeling voor de actievoerders. Volgens hem hebben de meesten al jaren geleden te horen gekregen dat ze België moesten verlaten.

Ook vreest hij dat toegeven aan de hongerstakers tot meer van dit soort acties zal leiden. Een bericht op Twitter waarin Mahdi zijn onverzettelijkheid nog eens onderstreepte, leverde hem veel kritiek op.

De hongerstaking verdeelt ook de Walen en Vlamingen. Vlaamse partijen willen een streng migratiebeleid en Waalse, veelal linkse, partijen pleiten voor een meer tolerante benadering.

Mahdi zet ondertussen in op een 'neutrale zone' waar de 450 'sans papiers' hun individuele zaak kunnen bespreken met de Dienst Vreemdelingenzaken. De hongerstakers voelen daar weinig voor. Zij vrezen bij afwijzing alsnog te worden uitgezet naar hun land van herkomst.

Hongerstakers willen waardigheid, werk en rechten voor hun kinderen

STER reclame