NOS Nieuws

Patiënten Radboudumc voortaan eerst fitter gemaakt voor een operatie

Het Radboudumc in Nijmegen gaat patiënten voor vrijwel iedere operatie eerst een fitheidsprogramma aanbieden, zodat de hersteltijd kan worden verkort en complicaties voorkomen. Patiënten worden bijvoorbeeld geholpen om af te vallen of te stoppen met roken of alcohol drinken.

Twee jaar geleden werd met het programma, dat Fit4Surgery wordt genoemd, begonnen voor patiënten met darmkanker. Het aantal complicaties na een operatie nam daardoor met 50 procent af. Ook lagen patiënten gemiddeld twee dagen korter in het ziekenhuis. In buitenlandse onderzoeken kwam hetzelfde beeld naar voren.

Het programma wordt daarom stapsgewijs in het hele ziekenhuis ingevoerd, met behulp van de vier grootste zorgverzekeraars en verschillende zorginstanties. Het Radboudumc verwacht dat een betere conditie ook bij andere operaties tot een betere uitkomst leidt.

Voor iedere patiënt wordt een gepersonaliseerd plan gemaakt, met behulp van een fysiotherapeut en een diëtist. Zo kan iemand de opdracht krijgen bepaalde sporttrainingen te volgen of de voeding aan te passen. Ook de mentale gezondheid kan worden verbeterd.

Heel actief bezig

Voor de pilot met darmkankerpatiënten werden principes uit de sportgeneeskunde gebruikt. Zo ondergingen patiënten drie keer per week een intensieve training, zegt oncologisch chirurg Baukje van den Heuvel van het Radboudumc in het NOS Radio 1 Journaal. "We dachten aanvankelijk dat het misschien iets te pittig zou zijn, maar we zagen vrijwel geen uitval."

Het fitheidstraject begint kort na de diagnose en duurt tot de operatie. "Normaal zit je in die periode in een soort wachtstand, maar nu ben je die periode heel actief bezig. Dat draagt enorm bij aan het gevoel dat je iets kan bijdragen aan je eigen operatie", aldus Van den Heuvel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl