Het Vaticaan AFP

De brief, bezorgd per diplomatieke post, sloeg in als een bom. Vlak voordat in de Italiaanse Senaat een voorstel voor een antidiscriminatiewet behandeld zou worden, kwam vanuit het Vaticaan een formeel protest tegen de wetstekst.

De tekst van de wet die discriminatie, haat zaaien en aanstichting tot geweld op grond van sekse, seksuele voorkeur en genderidentiteit verbiedt, zou de vrijheden van de Rooms-Katholieke Kerk om haar missie te vervullen ernstig ondermijnen, zo staat in de brief.

Officieel mag de Heilige Stoel bezwaar aantekenen als Italië iets doet dat die akkoorden schendt. Maar dat is nog nooit gebeurd, al hebben de Italiaanse bisschoppen vele jaren achter de schermen geprobeerd om invloed uit te oefenen op de Italiaanse politiek. Met wisselend succes.

Nu is de Heilige Stoel dan voor het eerst overgegaan tot een formele brief. Achter het protest zit de vrees van de Kerk dat na goedkeuring van de wet het uitdragen van de leer als discriminerend zou kunnen worden beschouwd. Homoseksuele relaties zijn volgens de Kerk immers "intrinsiek ongeordend" en genderidentiteit wordt door paus Franciscus bestempeld als een "ideologie" en als "ideologisch kolonialisme".

Als de wet erdoor komt, zouden bovendien alle Italiaanse scholen actief moeten deelnemen aan de officieel in te voeren Nationale Dag tegen Homo- en Transfobie. Ook de katholieke scholen, en daar zit het grote pijnpunt.

Geheel averechtse uitwerking?

Veel Italiaanse media reageren geschokt op wat zij een rechtstreekse inmenging in binnenlandse aangelegenheden noemen. Extreem-rechtse partijen, waaronder de Lega die de regering van premier Draghi steunt, juichen het initiatief van het Vaticaan juist toe.

Draghi zelf ging kort in op de kwestie tijdens een zitting van het parlement. "Italië is een seculiere staat", zei hij. "Het parlement kan vrijelijk discussiëren en wetten uitvaardigen."

De regering wil zich niet met het wetsvoorstel bemoeien. Dat is een zaak van het parlement. Daarmee lijkt de actie van het Vaticaan geheel averechts uit te werken. Dankzij de brief staat het wetsvoorstel opeens volop in de aandacht. Volgens peilingen is meer dan de helft van de Italianen voor goedkeuring.

Het ziet er dus naar uit dat de Heilige Stoel het wetsvoorstel onbedoeld een duwtje richting definitieve wet heeft gegeven.

STER reclame