Gisteren bij het Homomonument in Amsterdam
NOS NieuwsAangepast

Verklaring Europese landen tegen Hongaarse anti-lhbti+wet

Dertien Europese landen, waaronder Nederland, hebben een verklaring opgesteld tegen wetten in Hongarije tegen lhbti-plussers. Ze schrijven dat ze ernstig bezorgd zijn, omdat de wetten lhbti+-personen discrimineren en het recht op vrije meningsuiting schenden, onder het mom van de bescherming van kinderen.

Waar de landen tegen ageren, is een aantal amendementen op bestaande wetten (de wet inzake kinderbescherming, de wet inzake bedrijfsreclameactiviteiten, de mediawet, de wet inzake gezinsbescherming en de wet inzake openbaar onderwijs).

Die amendementen, die het Hongaarse parlement een week geleden heeft aangenomen, verbieden het afbeelden van en het 'propageren' van een andere geaardheid dan de heteroseksuele in onder meer boeken, films en andere media voor personen onder de 18 jaar. Homoseksualiteit en geslachtsverandering zijn dus verboden onderwerpen.

Discriminatie

De dertien Europese landen noemen dit een flagrante vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie. Verder schrijven ze dat de amendementen ook de vrijheid van meningsuiting schenden, doordat ze de vrijheid om een mening te hebben beperken, en de vrijheid om informatie te ontvangen en te verstrekken zonder inmenging van enig openbaar gezag. Die vrijheid is verankerd in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

EU onwaardig

Demissionair minister Sigrid Kaag noemt de wet onacceptabel en EU-onwaardig. Ze zegt dat een aantal landen overweegt een juridische procedure te beginnen tegen Hongarije, maar dat die plannen nog niet concreet zijn. Er is daarnaast ook met de commissaris van Europese Waarden gesproken, in een poging alle middelen aan te wenden die de Europese Commissie heeft. De komende dagen kunnen nog meer landen besluiten de brief te ondertekenen.

Demissionair premier Rutte heeft toegezegd dat hij het onderwerp tijdens de top van komende donderdag aan zal kaarten, maar het is geen officieel agendapunt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl