Informateur Hamer na een gesprek met zes partijen ANP

Informateur Hamer zegt dat het politieke deel van de formatie (wie wil met wie?) in een impasse zit. Ze heeft de zes partijen die nog over zijn gevraagd om in het weekend onderling te overleggen over een oplossing.

Hamer overlegde vandaag met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie tegelijk. Dat was voor het eerst en het was een intensief gesprek, zei ze achteraf.

De conclusie is dat nog steeds niet duidelijk is wie er verder kunnen onderhandelen over de formatie van een nieuw kabinet. VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen, PvdA en GroenLinks willen niet zonder elkaar, D66 wil niet met de ChristenUnie en die partij wil pas aanschuiven als er geen andere optie is.

Ze heeft de partijen gevraagd om dit weekend "tot een doorbraak" te komen. "Dat zullen ze echt samen met elkaar moeten doen."

Het formatieproces zit niet vast op de inhoud, zei de informateur. Wat dat betreft is haar opdracht eigenlijk al klaar. De partijen zijn het in grote lijnen eens over wat er moet gebeuren rond het economisch herstel na corona en de transitie op de langere termijn. Maar voordat Hamer haar eindverslag kan inleveren, moet ook duidelijk zijn welke partijen bereid zijn om met elkaar te gaan onderhandelen.

STER reclame