Een sporter tijdens de Special Olympics 2002, in Deventer ANP

In Twente is het niet goed gesteld met sportmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking, blijkt uit een rondgang van RTV Oost. Het aanbod van zogenaamde G-sport is onduidelijk en sportteams er bestaan veel vooroordelen en de sportverenigingen van mensen met een geestelijke beperking hebben weinig vertrouwen in het regionale beleid. "Ouders weten vaak niet wat er is op het gebied van G-sport."

Twintig jaar geleden begon Marjolein Purmer met G-hockey bij Hockeyclub Twente in Hengelo. In die tijd is er volgens Purmer wel veel verbeterd, maar er valt ook nog een hoop te winnen. "Onze dichtstbijzijnde tegenstanders zitten in Almelo en Lochem. Voor andere wedstrijden rijden we bijvoorbeeld naar Groningen. Niet echt toegankelijk dus voor de sporters en hun ouders die moeten rijden."

Volgens Purmer vormen onderschatting van de capaciteiten van mensen met een verstandelijke beperking en het gebrek aan eenduidig beleid al jarenlang een probleem. "Stel, je bent ouder en hebt een kind dat verstandelijk of lichamelijk beperkt is en dat wil sporten. Dan is het nu echt een grote opgave om te inventariseren wat er waar mogelijk is", zegt Purmer. "Ik denk dat ouders vaak niet weten wat de mogelijkheden in G-sport zijn."

Zichtbaarheid

Volgend jaar organiseert Twente de Special Olympics Nationale Spelen, het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Het vestigt de aandacht in de regio tijdelijk op de G-sport, maar volgens deskundigen valt er vooral na het evenement veel te winnen.

"Het begint met de beeldvorming van de doelgroep", zegt Eva Velers. Zij deed vanuit de Special Olympics haar afstudeeronderzoek naar G-sport in de regio. "Nog steeds is het helaas zo dat mensen met een beperking als zielig worden gezien. Ze kunnen heel veel, maar worden vaak onderschat."

Verder is er nauwelijks een regionale aanpak, zegt Velers. "Het is vaak niet zichtbaar waar de sportverenigingen zitten die G-sport aanbieden. Dat komt omdat G-sport vaak op persoonlijk initiatief wordt opgezet omdat ze bijvoorbeeld iemand kennen met een verstandelijke beperking."

Onnodig moeilijk

Volgens Velers lopen veel zaken nu langs elkaar heen en zijn de G-sporters daarvan de dupe. "Sport heeft voor hen enorm veel impact, ergens bij horen is ontzettend belangrijk. Het wordt ze op deze manier onnodig moeilijk gemaakt." Volgens Velers moet er in Twente daarom meer worden samengewerkt worden door gemeenten en sportverenigingen.

Ook moet de Special Olympics een grote rol spelen. "De aandacht voor dit onderwerp, dankzij de komst van het evenement, is erg goed. De organisatie wil met het toernooi ook een grote maatschappelijke impact creëren", zegt ze. "Het doel is om na afloop van de Nationale Spelen 2022 iets in Twente na te laten, zodat sporten en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking aantrekkelijker wordt."

Volgens Marjolein Purmer valt er op het gebied van G-sport nog een hoop te winnen:

De wethouders van Hengelo en Almelo zien ook in dat er iets moet veranderen. "Het aanbod en het beleid zijn nu nog versnipperd", zegt wethouder Bruggink van Hengelo, tevens voorzitter van de Special Olympics Twente, tegen RTV Oost. "We moeten dit nu met alle gemeenten samen oppakken, dat kan alleen regionaal. Na het evenement moet er een goede bodem liggen om verder op te bouwen."

Beide wethouders willen een regionale aanpak om het sportaanbod te regelen en de G-sport toegankelijker te maken. Daarnaast moet het vervoer beter geregeld worden en subsidies moeten door alle gemeenten besproken worden.

De Almelose wethouder Maathuis wijst op de rol die reguliere sportverenigingen kunnen spelen. "Er moet meer aandacht voor G-sport komen bij die verenigingen. Uiteindelijk is het doel dat iedereen in de regio kan sporten. Dat hoeft niet perse allemaal te kunnen in Almelo, want als we het goed regelen kunnen we dat verspreiden door heel Twente."

In verband met de komst van de Special Olympics komen alle veertien sportwethouders in Twente nu regelmatig samen voor overleg. Dat moet ook na het evenement blijven gebeuren, stelt Bruggink. "Je moet die energie vasthouden. Over vier jaar wil ik kunnen zeggen: 'we hebben echt grote stappen gezet, dankzij de Special Olympics'. De doelgroep is fantastisch, dit is onze kans."

STER reclame