De Keulse kardinaal Woelki ANP

De bisschop van Rotterdam, Van den Hende, is vandaag begonnen met een groot onderzoek naar seksueel misbruik door Duitse geestelijken. Van den Hende en kardinaal Arborelius van Stockholm zijn in Keulen voor een zogenoemde apostolische visitatie. Dat is een zwaarwegend onderzoek in opdracht van paus Franciscus.

De twee moeten "een alomvattend beeld schetsen van de complexe pastorale situatie in het aartsbisdom", staat in een verklaring die in Keulen is uitgegeven. Ook moeten zij mogelijke fouten onderzoeken van de Keulse kardinaal Woelki. De Nederlander en de Zweed zullen onder meer spreken met slachtoffers van misbruik.

Honderden daders en slachtoffers

In maart verscheen een lijvig rapport over hoe het aartsbisdom Keulen tussen 1975 en 2018 omging met gevallen van seksueel misbruik. De onderzoekers, die werkten in opdracht van het bisdom, stelden vast dat er zeker 200 daders moeten zijn, en meer dan 300 slachtoffers.

Diverse geestelijken, die werden beschuldigd van plichtsverzuim, traden af of werden weggestuurd. Eind vorige week diende ook de kardinaal van München, Marx, onverwachts zijn ontslag in bij de paus. Volgens Marx is de kerk door alle schandalen "op een dood punt" beland.

Onder druk

Kardinaal Woelki krijgt verwijten dat hij misbruikgevallen niet meldde aan Rome en dat de aanpak onder zijn leiding traag verloopt. Woelki weigert op te stappen. Vanwege de schandalen zeggen steeds meer gelovigen in Keulen en omgeving hun lidmaatschap van de Katholieke Kerk op. Critici hopen dat het onderzoek van Van den Hende en Arborelius aanleiding is voor de paus om ook Woelki weg te sturen.

STER reclame