In 2017 werden de stoffelijke resten van tientallen slachtoffers van de massamoord in Srebrenica herbegraven ANP

Nabestaanden van slachtoffers van de genocide in Srebrenica, kunnen zich vanaf volgende week melden voor een schadevergoeding. De commissie-Wortmann, die dat namens het ministerie van Defensie uitvoert, maakt vandaag de details van die regeling bekend.

De regeling is specifiek bedoeld voor nabestaanden van de ongeveer 350 mannen die op 13 juli 1995 op de compound van Dutchbat in Potocari waren, tijdens de val van Srebrenica. Deze Bosnische moslimmannen hadden hun toevlucht gezocht tot de door Nederland geleide VN-enclave in de hoop uit handen te blijven van de Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Toch vielen zij in handen van de Serviërs en werden zij, net als 8000 lotgenoten, vermoord.

In 2019 stelde de Hoge Raad dat de Nederlandse staat tekortschoot in het beschermen van deze burgers, omdat de Dutchbat-leiding hun niet de keuze gaf om op de compound te blijven. De kans dat hun leven zou zijn gespaard als ze in de compound waren gebleven, schat de rechter op 10 procent. Daarom moet Nederland 10 procent van de geleden schade vergoeden aan de nabestaanden.

Niet tevreden

Om te voorkomen dat het uitkeren van de vergoedingen te veel tijd gaat kosten, heeft de commissie-Wortmann een algemene regel opgesteld op basis van de geschatte materiële en immateriële schade. Een weduwe krijgt 15.000 euro, een nabestaande die een vader, zoon of broer heeft verloren heeft recht op 10.000 euro.

De commissie had al in maart willen beginnen met uitkeren, maar de nabestaanden, onder wie 'de Moeders van Srebrenica', waren niet tevreden met de regeling omdat ze maar één keer aanspraak op een uitkering konden maken, ook als ze meerdere gezinsleden hebben verloren.

Moeders van Srebrenica demonstreren bij het Joegoslavië-Tribunaal ANP

"Er is overleg geweest met moeders en organisaties van nabestaanden. Resultaat is dat er een eenvoudiger regeling is afgesproken met minder voorwaarden", zegt Sylvia Wortmann, voorzitter van de commissie-Wortmann, in het NOS Radio1 Journaal.

"In de regeling van het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken is opgenomen dat je onder bepaalde omstandigheden meer dan een verzoek kunt doen. Dus een echtgenote die haar man en een zoon is verloren, kan twee verzoeken indienen."

Melden voor regeling

Vanaf volgende week maandag kunnen familieleden van slachtoffers van de val van Srebrenica zich melden voor een schadevergoeding. Omdat veel nabestaanden na de Balkanoorlog uit hun land zijn vertrokken, zal de commissie de regeling in twaalf landen actief bekendmaken. Vanwege corona gebeurt dat alsnog online en via de ambassades.

Kijk hier naar een samenvatting van de gebeurtenissen in Srebrenica:

Dutchbat en de val van Srebrenica, een terugblik

STER reclame