NOS Nieuws

Kamervoorzitter: 'PVV'er Graus is nooit formeel toegang tot Kamer geweigerd'

Vera Bergkamp noemt in een verklaring de recente berichten over (seksuele) intimidatie binnen de Tweede Kamer "verontrustend". De Kamervoorzitter reageert op berichtgeving van NRC over nieuwe beschuldigingen van misbruik door PVV-kamerlid Dion Graus.

Eerder vandaag bleek dat Graus opnieuw wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Een voormalige fractiemedewerker heeft gezegd dat Graus haar dwong tot "heel veel ernstige dingen". Het Kamerlid weerspreekt de beschuldigingen.

De betreffende medewerker sprak met Kamervoorzitter Arib over haar ervaringen met Graus. Volgens NRC heeft Arib, achter de schermen en buiten de protocollen om, maatregelen genomen tegen Graus. Zo zou hem enige tijd de toegang tot het Kamergebouw zijn ontzegd; alleen voor stemmingen zou hij nog welkom zijn geweest.

Aangifte doen

In haar verklaring schrijft Bergkamp: "Er is geen sprake van geweest dat de heer Graus formeel de toegang tot het Tweede Kamergebouw is ontzegd. Dit heb ik intern bevestigd gekregen. De voorzitter heeft daartoe immers geen formele bevoegdheid."

NRC sprak ook met andere fractiemedewerkers die melding maakten van seksueel wangedrag op het Binnenhof. Volgens hen leverde dat niks op. "Onafhankelijk van elkaar komen ze tot dezelfde slotsom: medewerkers doen er beter aan om hun mond te houden. Aangifte bij de politie helpt hen niet verder. En op het moment dat de fractie intern onderzoek doet, wordt waarheidsvinding ondergeschikt aan beeldvorming en partijbelang, en staat het slachtoffer buitenspel", schrijft de krant.

Bergkamp drukt in haar verklaring "eenieder op het hart om bij misbruik aangifte te doen, zodat het Openbaar Ministerie de beschuldigingen kan onderzoeken."

Vertrouwenspersoon

Net als haar voorgangster Arib al deed bij eerdere beschuldigingen van seksueel misbruik door Graus, zegt ook Bergkamp dat zij als Kamervoorzitter weinig kan doen. "Ze benadrukt dat zij, noch het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer instrumenten in handen hebben om onderzoek te doen naar Kamerleden of om maatregelen te nemen in dergelijke situaties."

Volgens Bergkamp moet er in de eerste plaats binnen de fracties zelf onderzoek worden gedaan. Daarnaast kan er naar een integriteitsadviseur of vertrouwenspersoon worden gestapt. Ook wijst Bergkamp op een recent opgericht "extern college van onderzoek integriteit".

"Op basis van de berichtgeving van het NRC is het lastig om te beoordelen of en welke verbeteringen er nog nodig zijn. Dat neemt niet weg dat dit onderwerp mijn permanente zorg en aandacht heeft", zegt Bergkamp. "Iedereen die werkzaam is in de Tweede Kamer heeft het recht op een veilige werkomgeving. Binnen de mogelijkheden die er zijn als voorzitter, zet ik mij daar vol voor in."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl