ANP

Het ene na het andere olie- en gasbedrijf werd afgelopen twee weken gedwongen zijn aanpak voor het verminderen van broeikasgassen aan te scherpen. Niet alleen door de rechter, zoals Shell, maar ook door aandeelhouders. Vandaag dreigde hetzelfde voor het Franse oliebedrijf Total, maar daar bleef tijdens de vergadering de grote druk door aandeelhouders uit.

Het bedrijf, een van de grootste private olie- en gasbedrijven in de wereld, presenteerde in de vergadering zijn eigen klimaatplan. Volgens critici gaat het niet ver genoeg: er loopt in Frankrijk al een rechtszaak tegen Total. Ruim 92 procent van de aandeelhouders stemde er desondanks mee in.

Plan van Total

Met het eigen klimaatplan wil het bedrijf duidelijk maken hoe het stappen zet om in 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten. Dat einddoel is in lijn met de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs.

Maar over de weg ernaartoe bestaat discussie. Het Parijsakkoord schrijft bijvoorbeeld voor dat de uitstoot in 2030 al 45 procent minder moet zijn dan in 2019. Total heeft een ander tempo voor ogen en wil de gemiddelde uitstoot van de producten die het verkoopt in 2030 met 20 procent hebben verminderd ten opzichte van 2015.

"Met dat soort beloftes gaan we het klimaatakkoord niet halen", zegt Mark van Baal van de activistische beleggersorganisatie Follow This.

Het klimaatakkoord gaat de komende tien jaar wel of niet gehaald worden, niet pas in 2050.

Mark van Baal van Follow This

De twee doelen laten zich lastig vergelijken. Van Baal wijst er onder meer op dat Total de gemiddelde uitstoot naar beneden wil brengen door niet alleen meer hernieuwbare energie, maar ook meer gas te verkopen in plaats van olie. Daarbij komt bij verbranding gemiddeld weliswaar minder, maar nog steeds CO2 vrij.

Bovendien wil het bedrijf al met al meer energie verkopen, met het oog op de groeiende wereldwijde vraag. Het zou dus zelfs kunnen dat er meer CO2 de lucht in gaat, terwijl tegelijk de gemiddelde uitstoot van wat het bedrijf verkoopt daalt. Dan raakt Parijs verder uit zicht. Van Baal: "Het klimaatakkoord gaat in de komende tien jaar wel of niet gehaald worden, niet pas in 2050."

Saillant is dat de huidige doelen van Total vergelijkbaar zijn met de doelstellingen van Shell, waarover de Nederlandse rechter inmiddels geoordeeld heeft dat ze niet volstaan. Inmiddels is een milieuorganisatie in Frankrijk een zaak begonnen tegen Total.

Vorig jaar dienden aandeelhouders zelf nog een voorstel in bij Total, op initiatief van Follow This, om het bedrijf te dwingen scherpere doelen te stellen. Toen stemde 16,8 procent van de aandeelhouders daarvoor.

Dit keer was de weerstand tegen de plannen van de top van het bedrijf dus een stuk kleiner. Uiteindelijk stemde 8 procent van de aandeelhouders tegen het plan van het bestuur zelf. Hoewel dat nog steeds meer is dan gebruikelijk bij voorstellen in een vergadering, ziet Total-baas Patrick Pouyanné er geen signaal in om zijn plannen op de schop te nemen. Hij zei dat bepaalde aandeelhouders zich meer gedragen als activisten dan als aandeelhouders.

'Radicaliteit is niet het antwoord'

Activistische geluiden waren tijdens de vergadering inderdaad wel hier en daar te horen. Zo kwam er de vraag van aandeelhouders of Total niet per direct moest stoppen met het aanboren van nieuwe fossiele brandstofbronnen. Daarmee zou het bedrijf gehoor geven aan het Internationaal Energieagentschap, dat brandstofbedrijven daar vorige week toe opriep.

"Radicaliteit is niet het antwoord", kaatste Pouyanné terug. Hij wees erop dat voor 80 procent van de wereldwijde vraag naar energie nog fossiele brandstoffen nodig zijn, en dat concurrenten die zullen leveren als Total dat niet doet. Het bedrijf heeft de inkomsten van de verkoop van olie en gas bovendien nodig om te kunnen investeren in hernieuwbare energie, aldus Pouyanné.

Total wordt TotalEnergies

Een ander voorstel van Total dat op een meerderheid van de aandeelhouders kon rekenen: het bedrijf verandert zijn logo en naam in TotalEnergies. Daarmee wil het laten zien dat het zich nu richt op een diversere en duurzamere mix aan energiebronnen, van olie tot zonne- en windenergie. 99,88 procent stemde voor.

STER reclame