Informateur Mariëtte Hamer ANP

Informateur Hamer heeft zeven partijen uitgenodigd om te praten over een herstelplan na de coronacrisis. Het gaat om VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Morgen om 09.30 uur begint hun gesprek.

Hamer is bezig om te kijken op welke manier er een nieuw kabinet gevormd kan worden. De eerste stap is het vinden van overeenstemming over het zogenoemde 'herstel en transitiebeleid' na de coronacrisis. Dit plan moet een belangrijke basis worden voor een nieuw regeerakkoord.

Tafel

Vorige week kondigde Hamer aan met "clusters" van politieke partijen te gaan praten. Ze heeft afgelopen weekend nagedacht over welke partijen ze met elkaar om tafel wilde hebben. Na deze eerste groep komen er deze week nog twee clusters langs. Alle partijen komen een keer aan bod.

In het persbericht van het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie staat dat Hamer de indeling heeft bedacht "op basis van hun inhoudelijke inbreng" tijdens eerder gevoerde gesprekken met haar.

STER reclame