Het beoogde nieuwe stadion van Feyenoord OMA

Er is nog te veel onduidelijk over het nieuwe Feyenoord-stadion. Daarom is het voor de gemeente Rotterdam te vroeg om te besluiten of ze aandeelhouder wil worden, zegt de Rekenkamer Rotterdam.

De gemeente wordt met een bijdrage van 40 miljoen euro mogelijk mede-eigenaar van een nieuw Feyenoord-stadion. In juli zou daarover een definitief besluit worden genomen. Maar volgens de gemeentelijke rekenkamer is er op belangrijke onderdelen onduidelijkheid of wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld.

Onzekerheden bouwkosten

De business case, een haalbaarheidsstudie voor het beoogde nieuwe stadion, werd getoetst door een financieel adviesbureau. Daarbij werd gekeken of alle aannames en berekeningen in de studie kloppen en of de plannen voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden.

Volgens de Rekenkamer zijn er nog te veel vragen onbeantwoord. Zo is de bereidheid van financiers niet getoetst en ontbreekt het aan duidelijkheid over de financieringsstructuur en het risicoprofiel van de business case. Ook zijn er onzekerheden over de bouwkosten en de risico's voor de gemeente bij de erfpachtconstructie voor de landaanwinning.

Feyenoord City

Het nieuwe stadion is een belangrijk onderdeel van Feyenoord City, de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid met woningen, winkels en uitgaansgelegenheden. De totale kosten worden geschat op anderhalf miljard euro. In december ging de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan.

Eerder kwam de Rekenkamer Rotterdam ook al met een kritisch rapport over de tientallen miljoenen die de stad wil bijdragen aan de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Feyenoord. Daarin stond dat de gemeente niet genoeg gekeken had naar de vraag of die miljoenenbijdrage wel in het publieke belang is. Volgens de Rekenkamer is de noodzakelijke aanwezigheid van een publiek belang voor het aandeelhouderschap nog steeds onvoldoende onderbouwd.

De Rekenkamer Rotterdam plaatste in juli 2020 ook al vraagtekens bij de miljoenen die de stad wil bijdragen aan de bouw van een nieuw voetbalstadion. Bekijk hier de reportage die Nieuwsuur toen maakte:

Gaat het nieuwe Feyenoordstadion er ooit echt komen?

STER reclame