De spoedeisende hulp van het Amsterdam UMC
NOS Nieuws

Amsterdammers met migratie-achtergrond harder getroffen door coronacrisis

Tijdens de tweede corona-golf werden Amsterdammers met een migratieachtergrond zwaarder getroffen door corona dan hun stadsgenoten met een Nederlandse achtergrond. Zij werden vaker opgenomen in het ziekenhuis, maakten 2 tot 4 keer vaker een infectie door en het sterftecijfer was bijna anderhalf keer zo hoog.

Dat blijkt uit het tweede onderzoek naar 'Covid-19 en etniciteit' van de Amsterdamse GGD, het Amsterdam UMC en expertisecentrum Pharos.

Bij de eerste golf werd nog geen oververtegenwoordiging vastgesteld. Die periode is eerder onderzocht door dezelfde onderzoekers. Ook het CBS zag bij onderzoek naar de oversterfte geen hele duidelijke verschillen op grond van etniciteit. Inkomensverschillen speelden een grotere rol.

Corona kwam toen in Amsterdam duidelijk minder voor. Er zijn nu veel meer data beschikbaar.

Al signalen

In oktober vorig jaar signaleerde Armand Girbes, hoofd van de IC in het Amsterdam UMC al een duidelijke oververtegenwoordiging van mensen met een migratie-achtergrond. In zijn ziekenhuis maakten die 95 procent van de corona-patiënten uit.

De onderzoekers hebben gekeken naar de periode november vorig jaar tot maart dit jaar. Er zijn verschillende oorzaken van de oververtegenwoordiging, constateren de onderzoekers.

Het heeft te maken met slechtere- woon en werkomstandigheden, maar ook met onderliggende aandoeningen zoals diabetes en overgewicht die bij deze bevolkingsgroepen vaker voorkomen.

Verder is er een taboe over en angst voor het hebben van een infectie. Ook hebben deze mensen vaker een informatieachterstand door een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal.

Het vandaag gepubliceerde onderzoek kwam tot stand met gegevens van een langjarig gezondheidsonderzoek naar Amsterdammer met verschillende achtergrond. Dit HELIUS- onderzoek was ook de basis voor het onderzoek naar de besmettingen tijdens de eerste golf.

Speciale aanpak

Dit keer zijn ook groepsinterviews gehouden en is er gekeken naar de sterftecijfers en ziekenhuisopnames onder Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Ghanese en Surinaamse achtergrond.

De GGD gaat zich nu specifieker richten op deze groepen. Er komen extra voorlichtingsbijeenkomsten en meertalige spreekuren. Op middelbare scholen in kwetsbare wijken krijgen leerlingen coronacolleges. En in deze wijken worden bijeenkomsten georganiseerd voor verschillende gemeenschappen samen met buurtmoeders, moskeeën en kerken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl