Geert Wilders kondigde in september vorig jaar aan in cassatie te gaan
NOS Nieuws

Advies aan Hoge Raad: houd 'minder Marokkanen'-vonnis in stand

De veroordeling van PVV-leider Wilders voor groepsbelediging op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, kan in stand blijven. Dat is het advies van de procureur-generaal van de Hoge Raad.

Ook hebben hoge ambtenaren van het ministerie van Justitie zich niet bemoeid met de vervolging van Wilders, oordeelt de procureur-generaal. "Na uitvoerig onderzoek had het hof geconstateerd dat er geen inmenging van de minister of zijn ambtenaren in de vervolgingsbeslissing of in de strafzaak is geweest", staat in het advies.

Het gerechtshof veroordeelde Wilders in september vorig jaar in hoger beroep voor groepsbelediging, maar sprak hem vrij van het aanzetten tot haat en discriminatie met zijn 'minder Marokkanen'-opmerking. Net als de rechtbank legde het hof hem geen straf op. Wilders ging tegen de uitspraak in cassatie.

'Corrupt land'

Wilders noemde Nederland een "corrupt land", omdat "Marokkanen die steden en wijken in de fik steken daar meestal mee wegkomen". Hij vindt dat het hof de vrijheid van meningsuiting bij het "grofvuil" heeft gezet.

Volgens het hof gingen zijn uitlatingen te ver en waren ze "onnodig grievend" voor alle Marokkanen. Het gerechtshof zei dat uitlatingen wel provocerend mogen zijn, maar niet bepaalde grenzen mogen overschrijden, vooral waar het gaat om "het respect voor de eer en goede naam en de rechten van anderen".

'Gerechtvaardigd'

De Hoge Raad kijkt niet inhoudelijk naar de zaak, maar alleen naar de manier waarop het gerechtshof in Den Haag naar de feiten heeft gekeken. Dat is goed gegaan, constateert de procureur-generaal in het advies.

"Het hof oordeelt dat het recht op de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder ook dat van een politicus, niet een veroordeling in de weg staat", staat in het advies. De inbreuk op de vrijheid van meningsuiting die daardoor ontstaat, is volgens de procureur-generaal gerechtvaardigd, "omdat het in een democratische samenleving noodzakelijk is op te treden tegen discriminatie door groepsbelediging wegens etnische afkomst".

De Hoge Raad doet naar verwachting op 6 juli uitspraak en is vrij het advies al dan niet te volgen.

De procureur-generaal staat aan het hoofd van het parket bij de Hoge Raad waar de advocaten-generaal werkzaam zijn. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl