NOS Nieuws

Eindexamens in coronatijd begonnen: een heel vak wegstrepen en meer herkansingen

Vandaag beginnen de centrale eindexamens voor middelbare scholieren. Vanwege de coronacrisis zijn dit jaar de mogelijkheden verruimd om het examen af te leggen. Wat is er anders?

Het eindexamen wordt dit jaar in drie tijdvakken afgenomen. Het eerste tijdvak begint vandaag en loopt tot en met 1 juni. Het tweede tijdvak (14 juni tot en met 25 juni) is nu verlengd naar tien examendagen, waardoor leerlingen het examen kunnen spreiden over langere tijd. Als een leerling ziek wordt of in quarantaine moet in het eerste tijdvak, kan die het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak.

Daarnaast kunnen leerlingen een of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak, zodat ze zich voor die vakken langer kunnen voorbereiden. Ook krijgen ze één extra herkansing, en daarmee twee herkansingen in totaal.

Op deze school in Deventer is de ene leerling zekerder van zijn zaak dan de ander:

'Goed voorbereid' en 'ik ga het niet halen': de eindexamens zijn begonnen

Gaat een leerling in het tweede tijdvak op voor de eerste kans van het centraal examen van een of meerdere vakken, dan is er in het derde tijdvak (6 tot en met 9 juli) een eventuele herkansing.

Ook mag het eindcijfer voor een heel vak worden weggestreept, op voorwaarde dat een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Overigens mag geen kernvak worden weggestreept, zoals Nederlands in het vmbo en Engels of wiskunde voor havo- en vwo-leerlingen.

Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wel zichtbaar op de cijferlijst en het volledige examen voor dit vak moet wel zijn afgelegd.

Extra wijzigingen vmbo

En dan zijn er voor het vmbo nog twee extra wijzigingen. Leerlingen die examen doen in het zogenoemde beroepsgerichte profielvak in het vmbo sluiten dit vak dit schooljaar af met een schoolexamen, in plaats van met een centraal schriftelijk en praktisch examen. Vmbo'ers in de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen hun examens afleggen tot uiterlijk 23 juli 2021.

Voorafgaand aan de examens was er extra ondersteuning bij de voorbereiding. Hiervoor is geld vrijgemaakt waarmee scholen extra begeleiding konden organiseren. Daarnaast is er een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt uitgelegd.

Ten slotte wordt er dit jaar anders genormeerd, al is de bedoeling dat de normering zo dicht mogelijk in de buurt komt bij die van andere jaren. Daarvoor wordt gekeken naar de gemiddelde moeilijkheid van de examens van afgelopen jaren. Aan alle docenten wordt gevraagd om tijdens de correctie een inschatting te maken van de moeilijkheidsgraad.

Meer uitleg over de normering in dit filmpje:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl