NOS Nieuws

UWV in de fout bij beoordeling arbeidsongeschiktheid, minstens 175 gedupeerden

Uitkeringsinstantie UWV heeft honderden cliënten de afgelopen jaren gedupeerd door foute beoordelingen van arbeidsongeschiktheid. Mensen raakten daardoor in sociale en financiële problemen. Het UWV is bezig de zaak recht te zetten en een speciaal team helpt de slachtoffers met "een passende oplossing en compensatie", laat de uitvoeringsdienst weten.

Bij het Meldpunt Herstelactie hebben zich inmiddels 175 gedupeerden gemeld, maar daar komen er naar verwachting nog meer bij. Het gaat om een groep van circa 2100 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) tussen 2006 en 2010.

Hun dossiers belandden op een verkeerde afdeling en de groep van circa 2100 raakte uit beeld. Ze bleven verstoken van begeleiding en een aantal van hen kreeg ook geen uitkering meer.

De Centrale Cliëntenraad van het UWV en de Landelijke Cliëntenraad, de belangenbehartiger van uitkeringsgerechtigden, trokken een paar jaar geleden samen aan de bel. Maar ook daarna ging er van alles mis.

Geschrokken

In 2018 besloot het UWV tot een herbeoordeling van de hele groep door het Ondersteuningsteam Noord en verklaarde hen duurzaam en volledig arbeidsongeschikt met recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Een jaar later bleek de herbeoordeling ondeugdelijk en werd besloten tot weer een nieuwe beoordeling. Die leidde bij meer dan 600 cliënten tot een verlaging of beëindiging van de uitkering.

Terugkijkend vindt het UWV dat het onzorgvuldig is geweest; de instantie betreurt de hele gang van zaken. "We zijn het aan deze mensen verschuldigd dit goed te maken", zegt UWV-bestuurder Guus van Weelden. "We hebben ons vooral gericht op de rechtmatigheid van besluiten en te weinig gekeken naar de menselijke maat en of de besluiten ook moreel juist waren. Daardoor zijn mensen onnodig in de problemen geraakt."

"We zijn echt geschrokken van de verhalen die we te horen krijgen. De impact op de levens van deze mensen is groot. Ze zijn vaak in moeilijke situaties beland, emotioneel, sociaal en financieel", aldus Van Weelden.

'Foutje'

Gedupeerde cliënten die zich nog niet gemeld hebben bij het Meldpunt Herstelactie, worden nog een keer actief benaderd. Het Meldpunt blijft open tot oktober.

De Landelijke Cliëntenraad vindt het mooi dat alle betrokkenen nu gecompenseerd worden. "Maar het moet eens afgelopen zijn met dit soort hersteloperaties. Er moet meer oog komen voor preventie en er moet minder nodig zijn om achteraf te herstellen", zegt voorzitter Amma Asanta . "We moeten voorkomen dat cliënten boeten voor een 'foutje' van de uitvoering."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl