Een middelbare school in Haarlem
NOS Nieuws

VO-raad en LAKS willen volledige opening middelbare scholen na Pinksteren

De Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hebben er bij het kabinet op aangedrongen om de middelbare scholen volledig te openen.

Als het aan hen ligt gaan de scholen na Pinksteren helemaal open en hoeven leerlingen onderling geen afstand te houden. Nu zijn scholen gemiddeld twee tot 2,5 dag in de week open en moet iedereen binnen anderhalve meter afstand houden.

In de tweede stap van het openingsplan van het kabinet worden de middelbare scholen niet genoemd. De verwachting is dat op de coronapersconferentie vanavond de tweede stap wordt aangekondigd en toegelicht.

"Wij hadden op basis van een mondelinge toezegging van het ministerie de verwachting dat de versoepeling op scholen geregeld zou worden bij stap twee. Wij weten nu niet wat de stand van zaken is", zegt een woordvoerder van de VO-raad.

Omdat nu een beperkt deel van de leerlingen tegelijkertijd fysiek les krijgt, loopt een deel van hen vertraging op, stellen de twee partijen. "Het is cruciaal dat de scholen zo snel mogelijk weer volledig opengaan, omdat anders het risico bestaat dat het dit schooljaar helemaal niet meer gebeurt." Het is nog zo'n zeven weken tot de zomervakantie.

De VO-raad en LAKS onderschrijven dat voor het loslaten van de afstandsregel het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moet afnemen. "Dit is een reële verwachting nu de vaccinatiegraad oploopt. Daarnaast is het belangrijk dat sneltesten voor alle leerlingen ter beschikking komen, daar zijn vergevorderde plannen voor."

Advies OMT

Het OMT heeft begin mei geadviseerd om de afstandsmaatregel pas bij de derde stap af te schaffen. Modellen laten zien dat als die nu wordt afgeschaft de afname van de ziekenhuis- en IC-bezetting minder snel verloopt, en mogelijk zelfs omslaat in een tijdelijke toename.

Pas als aan alle voorwaarden van de tweede stap zijn voldaan, adviseert het OMT om de anderhalvemeterregel op scholen los te laten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl