Flexwoningen bij een project in Breda (2017)
NOS Nieuws

'Doelstelling voor 10.000 mobiele woningen wordt zo niet gehaald'

De doelstelling om eind 2022 in heel Nederland zo'n 10.000 flexwoningen gebouwd te hebben, wordt niet gehaald als gemeenten niet meer grond beschikbaar stellen. Dat zegt Aedes, de koepel van woningcorporaties, tegen BNR. De bouw van zulke tijdelijke woningen, vaak een soort containerwoningen, blijft volgens Aedes steken op maximaal 1500 per jaar.

Al jaren bouwen woningcorporaties minder flexwoningen dan zij zouden willen in de strijd tegen het woningtekort. In september 2020 sloten daarom het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes een deal om binnen twee jaar landelijk duizenden van deze flexwoningen te bouwen.

De bouw van dit soort verplaatsbare huizen wordt gezien als een belangrijke en snelle oplossing voor het tekort van zo'n 300.000 woningen. Vooral spoedzoekers zouden daarvan moeten profiteren: gescheiden mensen, zwangere vrouwen, statushouders, arbeidsmigranten en daklozen. Maar ze zijn ook bedoeld voor studenten en starters op de woningmarkt die anders geen dak boven hun hoofd hebben.

Woningtekort

Gemeenten hebben de ruimte voor dit type woning en toch loopt het vaak spaak, zegt Rob Haans, voorzitter van De Alliantie, een woningcorporatie met 53.000 woningen in de Randstad. Hij ging namens zijn corporatie akkoord met het doel van 10.000 woningen. "En we werken nog steeds aan deze doelstelling. Het volume gaan we ook realiseren, maar het is de vraag of dat op tijd gaat zijn."

Volgens Haans zijn de extra te plaatsen woningen geen druppel op een gloeiende plaat, al zijn tijdelijke woningen alleen ook niet dé oplossing voor het woningtekort. "Het is echt een aanvulling op. Het is dan ook niet zo dat we alleen tijdelijke woningen bouwen. We verbouwen kantoren, zijn druk bezig met uitbreidingswijken. Je moet ze zien als onderdeel van het palet van oplossingen."

'Angst voor bewoners'

Het beschikbaar krijgen van locaties is volgens de voorzitter het grote knelpunt voor de woningen die gebouwd worden in een fabriek en binnen acht maanden bewoonbaar kunnen worden gemaakt.

"Dat gaat moeizaam omdat gemeentes locaties moeten aanwijzen. Zij vinden dat lastig. Het leidt soms ook tot weerstand van omwonenden", zegt Haans. "Dan is er angst voor bepaalde bewonersgroepen. Inmiddels hebben we veel positieve ervaringen. Als de woningen er eenmaal zijn, gaat het eigenlijk altijd goed en leidt het vaak juist tot meer cohesie."

De Alliantie vindt dat gemeenten bewoners moeten laten zien dat flexhuizen een onderdeel zijn van de oplossing voor het woningprobleem. "Niemand vindt dat iemand geen woning zou moeten krijgen. De ruimte is er, als je maar creatief genoeg kijkt en de wil er is. Het tekort aan woningen is extreem, we moeten alle zeilen bijzetten. Elke voordeur die we toevoegen is er een."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl