Studenten tijdens een college aan de Erasmus Universiteit ANP

Nederlandse universiteiten verwachten komend studiejaar een toename van 5 procent in het aantal studenten. Hogescholen zien juist een daling van zo'n 7 procent in de aanmeldingen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH).

Vorig jaar steeg het aantal aanmeldingen bij beide onderwijstypen met zo'n 10 procent. Dat kwam door het wegvallen van de centrale examens door de coronacrisis, en doordat weinig studenten een tussenjaar namen.

Universiteiten verklaren de nieuwe stijging van dit jaar doordat meer leerlingen vwo doen, en doordat meer studenten van het hbo doorstromen naar de universiteit. Ook stijgt het aantal aanmeldingen van internationale studenten.

Bij hogescholen denken ze juist dat de 'coronapiek' achter hen ligt en zien ze dat de vooraanmeldingen langzaam weer terug gaan naar het niveau van voor de coronacrisis. Ondanks de dalende aanmeldingen lijkt de instroom voor zorgopleidingen stabiel te blijven. Tot opluchting van voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: "Het is goed om te zien dat studenten wederom voor een opleiding in de zorg kiezen, daar is de nieuwe aanwas hard nodig."

Groei internationale studenten beteugelen

Zowel de universiteiten als hogescholen zien een toename in het aantal internationale studenten. "Er wordt in Europa veel meer ingezet op Erasmusprogramma's", legt voorzitter Pieter Duisenberg van de VSNU uit. Ook de brexit speelt een rol. "Studenten die in Engeland wilden gaan studeren, zullen nu eerder naar omliggende landen verkassen zoals Nederland."

De VSNU wil dat universiteiten meer kunnen doen om die stijgende aantallen te beteugelen. "Internationale studenten zijn cruciaal voor de kwaliteit, maar het moet wel beheersbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een maximum op studenten van buiten de Europese Unie, of een maximaal aantal studenten per opleiding."

De universiteiten benadrukken al langer dat ze vinden dat er meer geld bij moet, om het stijgende aantal studenten op te vangen. Er komt in de komende jaren wel extra geld vrij vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, maar dat is tijdelijk, en niet genoeg om de kwaliteit van het onderwijs structureel op peil te houden, stelt de VSNU.

Weer geopend

Sinds vorige week zijn de universiteiten en hogescholen weer deels open voor fysiek onderwijs. Elke student zou volgens het ministerie van onderwijs één keer per week naar de instelling kunnen. In de praktijk kunnen instellingen dit niet beloven. Zij stellen dat het vanwege ruimtegebrek niet mogelijk is om zo'n garantie te geven.

De universiteiten verwachten dat in het nieuwe studiejaar het onderwijs weer meer terug naar de oude situatie gaat. De minister heeft onderwijsinstellingen wel gevraagd zich voor te bereiden op een scenario waarin sommige coronamaatregelen nog wel gelden. Dat kan dan bijvoorbeeld betekenen dat grote hoorcolleges nog digitaal worden gegeven.

STER reclame