NOS Nieuws

Nederlanders willen na recente versoepelingen pas op de plaats

Een kleine meerderheid van de Nederlanders staat achter de versoepelingen die vorige week woensdag zijn ingegaan. Een even grote groep vindt dat het daar nu even bij moet blijven. Dat concludeert I&O Research uit het maandelijkse draagvlakonderzoek in opdracht van de NOS.

Ruim de helft van de bevolking wil de situatie laten zoals die nu is of de maatregelen zelfs weer aanscherpen.

Volle IC's

Volgens onderzoeker Peter Kanne hebben de berichten over volle IC's hun uitwerking niet gemist. "Tegenstanders begrijpen niet dat er in die omstandigheden wordt versoepeld. Veel mensen hebben het gevoel dat dit gebeurt onder druk van de publieke opinie en dat de dreiging van 'code zwart' voorkomen had kunnen worden als maatregelen eerder waren aangescherpt."

Daar staan voorstanders van de versoepelingen tegenover, die vinden dat de strenge lockdown niet meer houdbaar is. Voor het welzijn van met name jongeren en ondernemers is het in hun ogen essentieel dat er meer ruimte komt.

Mondkapjes moeten blijven

Zeven op de tien Nederlanders vinden het heropenen van de winkels een goede stap, jongeren meer dan ouderen. Het gedeeltelijk heropenen van de terrassen krijgt de minste steun: 54 procent.

Mensen staan vooral achter de handhaving van de 'klassieke' maatregelen. Zo'n 80 procent wil bijvoorbeeld voorlopig vasthouden aan de 1,5 meter en de mondkapjes in winkels, openbare gebouwen en het openbaar vervoer.

De algemene steun voor het coronabeleid is opnieuw gedaald, hoewel de meeste Nederlanders (56 procent) dat in grote lijnen nog altijd kunnen billijken. Begin maart was dat 61 procent en in januari nog 75 procent.

Pfizer blijft meest gewild

Een van de redenen voor onvrede is volgens Kanne het vaccinatiebeleid, waar I&O Research ook onderzoek naar heeft gedaan. De helft vindt de gang van zaken rond het vaccineren niet zo goed (29 procent) of ronduit slecht (23 procent).

Net als vorige maand zegt ook nu driekwart van de nog niet gevaccineerde Nederlanders van plan te zijn zich te laten inenten. Nederlanders met een migratie-achtergrond uit Marokko, Turkije of de Antillen voelen daar minder dan gemiddeld voor.

Pfizer blijft het meest gewilde vaccin: 80 procent zou zich daar waarschijnlijk of zeker mee laten inenten. Minder dan de helft is bereid zich met AstraZeneca te laten vaccineren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl