Het Wilhelminapark in Oegstgeest
NOS Nieuws

Onrust in Oegstgeest vanwege 'looproute' voor statushouders

Een motie van de CDA-fractie in Oegstgeest over een opvanglocatie voor statushouders heeft de afgelopen dagen tot zo veel verontwaardiging geleid, dat de Zuid-Hollandse gemeente en het lokale CDA vandaag met een officiële reactie zijn gekomen. De kwestie draait om een 'looproute' van bewoners van de opvanglocatie naar een nabijgelegen winkelstraat.

Eerst even terug naar donderdagavond: de gemeenteraad van Oegstgeest stemde toen in met de komst van 175 statushouders en 75 'spoedzoekers' naar een leegstaand gebouw achter het stadhuis. Spoedzoekers zijn mensen die dringend woonruimte nodig hebben.

Het CDA stelde wel enkele voorwaarden. Zo zouden "verkeersbewegingen van statushouders en spoedzoekers" door de wijk zo veel mogelijk moeten worden voorkomen, zei fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk in de raadsvergadering. Dat zou onder meer kunnen door afspraken te maken over de route naar de nabijgelegen winkelstraat, aldus het CDA.

Vanaf de opvanglocatie is dat winkelgebied snel te bereiken via de straat Wilheminapark, waar veel villawoningen staan. Maar volgens het CDA loopt "een overzichtelijke route" naar de winkelstraat anders, staat in een motie van de partij. Inwoners zouden het advies moeten krijgen om die alternatieve route te nemen, die overigens iets langer is.

Kritiek

Dat voorstel leidde al meteen tot veel kritiek. Fractievoorzitter Karin Rosdorff van Hart voor Oegstgeest zei in de raadsvergadering dat ze het gevoel kreeg "van een bus waar mensen die wit zijn voorin mogen zitten en mensen die zwart zijn achterin", een verwijzing naar de apartheid. "Gaan wij nu echt voor doelgroepen die daar komen wonen separate bewegwijzering doen?"

CDA-fractievoorzitter Van Blitterswijk maakte daartegen bezwaar. Eerder in de vergadering had hij al gezegd dat hij met zijn motie rekening probeert te houden met de zorgen van omwonenden. Volgens hem zijn zij bang dat de opvanglocatie tot veel extra bewegingen leidt in hun wijk.

Zorgen van omwonenden

De kwestie leidde ook buiten de gemeenteraad tot verontwaardiging, onder meer bij ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers en Sylvana Simons van Bij1, die er Kamervragen over heeft gesteld.

Maar volgens Van Blitterswijk is de zaak uit zijn verband gerukt. "Ik vind het kwetsend en het doet me pijn dat het verhaal nu zo zijn beloop krijgt", zegt hij vandaag bij Omroep West. "We proberen juist naar eer en geweten mensen die in nood zijn een dak boven het hoofd te geven. Daarvoor is wel een draagvlak nodig en dus willen we tegelijkertijd de zorgen van de omwonenden serieus nemen."

In een verklaring die het CDA Oegstgeest vandaag heeft gepubliceerd staat dat de partij "ernstig aanstoot" neemt aan de "verwerpelijke discriminerende associaties die worden opgeroepen".

Geen verbod

Volgens fractievoorzitter Van Blitterswijk is van een verbod voor statushouders om door een bepaalde wijk te lopen geen sprake. "Het is aan de wethouder om in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te kijken hoe er rekening met de buurt kan worden gehouden", citeert Omroep West hem. "De wethouder heeft dat toegezegd. Dit wordt er nu zo uitgepikt, terwijl er niet naar de context wordt gekeken."

Ook de gemeente Oegstgeest benadrukt vandaag in een korte reactie dat geen sprake is van een verbod op een bepaalde looproute. Volgens de gemeente heeft het college aangegeven dat het "goed gebruik is dat het COA haar bewoners daarin begeleidt".

Het COA laat in een reactie weten dat het bewoners niet kan en wil verplichten om een bepaalde route te volgen. "Wat het COA op locaties doet, is loop- of fietsroutes aangeven voor haar bewoners naar bijvoorbeeld het centrum of voor kinderen naar de school. Dat is meestal de kortste en/of de veiligste route. In de gesprekken tussen de gemeente Oegstgeest en het COA is dit wat er is afgesproken en wat de komende tijd verder wordt uitgewerkt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl