Nederland vergrijst. De AOW en pensioenen worden onbetaalbaar. Voorspellingen wijzen uit dat er straks handen tekort zijn. We kunnen en moeten langer doorwerken, is de opvatting van politici en economen.Het kabinet wil de leeftijd waarop AOW wordt uitgekeerd, verhogen naar 66 jaar. Werkgevers en werknemers zijn het erover eens dat we dan ook een jaar later pensioen krijgen. Bij de vakbonden is niet iedereen daar blij mee.

Juni 2008 Een adviescommissie stelt dat Nederland de komende decennia te maken krijgt met een "structureel tekort" aan arbeidskrachten. Het is een bevestiging van wat in Den Haag al lang wordt gezegd. Eén van de aanbevelingen is dat we later met pensioen gaan. De commissie Bakker stelt voor vanaf 2016 de pensioen- en AOW-leeftijd in stapjes te verhogen naar 67 jaar in 2040.

December 2008 Het kabinet Balkende wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar. Nederlanders die 42 jaar hebben gewerkt, mogen eerder stoppen met werken. Naar de uittredingsleeftijd van werknemers met zware beroepen wordt nog gekeken.

Februari 2009 Het voornemen valt slecht bij de vakbeweging. FNV-voorzitter Jongerius dreigt met arbeidsonrust. "Verhoging van de pensioenleeftijd maken wij niet mee."

Maart 2009 Het kabinet geeft werkgevers en werknemers tot 1 oktober de gelegenheid om het eens te worden over een alternatief. Balkenende: "We zullen dat als een zwaarwegend advies beschouwen, zeker als het unaniem is." Wel houdt het kabinet het laatste woord. De sociale partners onderhandelen hierover in de Sociaal Economische Raad (SER).

Juni 2009 Minister Donner wil werknemers met zware beroepen ontzien bij de verhoging van de AOW-leeftijd. Werkgevers en vakbeweging moeten bepalen welke beroepen dat zijn.

Augustus 2009 Het kabinet krijgt steun van het Centraal Planbureau. De alternatieven die de vakbonden tot nog toe hebben aangedragen, leveren niet genoeg op, stelt het CPB. Intussen neemt de spanning in de SER toe. De standpunten van werkgevers en werknemers lopen ver uiteen.

September 2009 De sociale partners in de SER kunnen het niet eens worden, de onderhandelingen mislukken. De werkgevers zeggen dat de plannen van de vakcentrales op drijfzand zijn gebouwd. Ze besluiten nog voordat de deadline van 1 oktober is verstreken, om niet verder te onderhandelen. Werkgeversvoorzitter Wientjes heeft geen zin om te praten over een "klef compromis". De vakbeweging is verbijsterd; het poldermodel ondergaat een zware beproeving. Jongerius noemt de opstelling van de ondernemers "onfatsoenlijk".

November 2009 Nu er geen alternatief uit de SER komt, kan het kabinet zijn plan voorleggen aan de Tweede Kamer. Een meerderheid is het er mee eens. In 2020 gaat de AOW-leeftijd naar 66 jaar, in 2025 komt daar nog een jaar bovenop. De FNV voert acties, maar de deelname is niet massaal.

December 2009 De FNV stopt zijn verzet. De vakcentrale beschouwt het als een politieke realiteit dat de pensioenleeftijd omhoog gaat. "We leven in een democratie. Als een meerderheid van het parlement kiest voor een verhoging van de AOW-leeftijd, heb je je daar bij neer te leggen", zegt Jongerius.

Februari 2010 Door de val van het kabinet Balkenende is de hogere pensioenleeftijd formeel van de baan. FNV-voorzitter Jongerius ziet hierin nieuwe kansen. Werkgeversvoorzitter Wientjes roept de sociale partners op om het voor de vervroegde verkiezingen van 9 juni alsnog eens te worden.

Juni 2010 Werkgevers en werknemers bereiken een kleine week voor de Tweede Kamerverkiezingen overeenstemming. In het akkoord staat dat de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaat naar 66 jaar. Elke vijf jaar wordt bekeken of verdere verhoging nodig is. Werkgevers en werknemers hopen dat het nieuwe kabinet zich bij de overeenkomst aansluit.

Juli 2010 De FNV-leden stemmen in een referendum met ruime meerderheid in met het pensioenakkoord. Tachtig procent zegt er "ja" tegen. Er zijn 160.000 stemmen uitgebracht, wat betekent dat 14 procent van de leden heeft gestemd.

September 2010 In het regeerakkoord van VVD en CDA staat dat het toekomstige kabinet Rutte de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar wil brengen. Gedoogpartner PVV, die van een verhoging van de AOW-leeftijd in de verkiezingscampagne een breekpunt maakte, is tegen. Over 67 jaar wordt in het regeerakkoord niet gesproken.

April 2011 Er is in de FNV kritiek op het pensioenakkoord. Vooral bij de grote bonden zitten groepen die het er niet mee eens zijn. De FNV vraagt en krijgt uitstel in de onderhandelingen met het kabinet. Ook de belangenclubs van gepensioneerden laten zich horen.

April 2011 Het kabinet stemt in met het voorstel van minister Kamp om de AOW-leeftijd te verhogen naar 66 jaar.

Mei 2011 Een groep kaderleden in de FNV uit openlijk zijn ontevredenheid op de manier waarop de top van de vakcentrale omgaat met de pensioenleeftijd. De groep heeft zijn vertrouwen in de leiding opgezegd en eist het aftreden van onder meer Jongerius.

STER reclame