De interland Nederland-Letland op 27 maart was een van de Fieldlab-evenementen ANP

Als organisatoren zich aan strikte voorwaarden houden is het mogelijk om bepaalde evenementen in de buitenlucht weer door te laten gaan met 50 tot 75 procent van het normale aantal bezoekers. Die conclusie trekt Fieldlab Evenementen naar aanleiding van drie voetbalwedstrijden waar publiek bij aanwezig kon zijn.

Het Outbreak Management Team gaat nu naar het advies kijken dat op basis van de Fieldlabs is opgesteld. Het Fieldlabproject is een samenwerking tussen de overheid, wetenschappers en de evenementenbranche.

De betreffende voetbalwedstrijden zijn NEC-De Graafschap en Almere City-Cambuur met elk 1500 toeschouwers, en de interland Nederland-Letland waar 5000 toeschouwers bij aanwezig mochten zijn. Onderzocht is in verschillende groepen hoe toeschouwers zich gedragen. Sommige toeschouwers droegen bijvoorbeeld mondkapjes, anderen niet of ze hoefden geen 1,5 meter afstand te houden.

Volgens Fieldlab Evenementen kunnen buitenevenementen zoals voetbalwedstrijden veilig worden gehouden als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat zijn bijvoorbeeld een sneltest voor alle bezoekers die maximaal 24 uur voor het einde van het evenement wordt afgenomen en het dragen van mondkapjes.

Als er een capaciteit van 50 procent van normaal wordt aangehouden hoeven de mondkapjes alleen gedragen te worden als mensen zich verplaatsen. Bij een capaciteit van 75 procent raden de onderzoekers aan een mondkapje ook te verplichten als mensen zitten.

Testplicht voor iedereen

De testplicht moet wat Fieldlab betreft ook gelden voor mensen die gevaccineerd zijn. Het is immers nog niet helemaal zeker of gevaccineerde personen het virus nog kunnen overdragen. Kwetsbare personen die niet gevaccineerd zijn moeten, als het aantal besmettingen nog heel hoog is, worden uitgesloten van bezoek aan evenementen, zegt Fieldlab.

Eerder bracht Fieldlab Evenementen ook al resultaten naar buiten over de evenementen die onder type 1 vallen, zoals theatervoorstellingen. Naar aanleiding daarvan werden vergelijkbare aanbevelingen gedaan.

Kritiek op Fieldlabs

Op de testevenementen is de afgelopen tijd vanuit verschillende hoeken kritiek geuit. Sommige wetenschappers vonden de onderzoeksopzet van de grotere Fieldlab-evenementen te onduidelijk. Ook stelden critici dat er meer bezoekers welkom waren dan nodig voor een relevant resultaat.

Daarnaast zouden experimenten niet voldoen aan ethische normen voor gedragsonderzoek, schreef de Volkskrant. Ook het OMT en virologen waren bezorgd over de pilots. Die zouden volgens hen onterecht het beeld kunnen geven dat er versoepelingen mogelijk zijn, ondanks bijvoorbeeld de hoge IC-bezetting en druk op de zorg. Ook waren er zorgen over het aantal extra reisbewegingen van deelnemers.

Verder was er kritiek op de grootte van sommige Fieldlabs. Politievakbonden, zorgpersoneel en burgers konden niet bevatten dat er bij de 538 Oranjedag in Breda 10.000 bezoekers aanwezig mochten zijn. Een petitie om het evenement tegen te houden werd bijna 400.000 keer ondertekend. Uiteindelijk werd het festival geschrapt.

STER reclame