De Stadhouderskamer van de Tweede Kamer, waar de informateur zit EPA/AFP

De Raad van State, de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer willen samen met de informateur en de onderhandelende partijen in de formatie praten over "het vertrouwen". Ze willen onder meer dat de regels simpeler worden.

Vicepresident De Graaf van de Raad van State, ombudsman Van Zutphen en Rekenkamer-president Visser zeiden in het tv-programma Buitenhof dat ze alle drie op hun terrein met dezelfde problemen te maken hebben.

Ze zijn al een keer apart ontvangen door informateur Tjeenk Willink, maar als de echte onderhandelingen beginnen, willen ze nog eens het belang van hun pleidooi benadrukken bij een eventuele nieuwe informateur en de partijen die samen praten over een coalitie.

Vertrouwensrelatie overheid en burger

Op allerlei manieren is vertrouwen een kernwoord in de formatie en De Graaf benadrukte, net als in het jaarverslag van de Raad van State, dat ook de vertrouwensrelatie tussen overheid en burgers beter moet. Hij wil onder meer dat de kwaliteit van de wetgeving omhoog gaat en dat uitvoeringsorganisaties als het UWV daar ook over meepraten.

De drie roepen de partijen in de formatie verder op oog te hebben voor de "menselijke maat" in de regels. Ze vinden dat beleid steeds vaker moeilijk uitvoerbaar en erg ingewikkeld is.

Eenvoudige regels

"We zien alle drie dat we terug moeten naar de eenvoud", zei Visser. Hij voegde eraan toe dat de 'checks and balances' in de rechtsstaat op onderdelen niet functioneren: "Welk kabinet er ook komt, welke ministers er ook zitten, met welk regeerakkoord dan ook, ze gaan dit tegenkomen."

Van Zutphen vatte het zo samen: "Je moet begrijpen hoe belangrijk het is dat de overheid contact maakt, begrijpt waar het om gaat en eenvoudige regels maakt. Het komt uiteindelijk neer op de vraag: wat merkt iemand die in Harlingen of in Oosterbeek woont ervan?" Hij benadrukte dat er niet alleen 'tegenmacht' moet komen tegen de regering, maar ook tegen uitvoeringsorganisaties, omdat juist daar vaak dingen misgaan.

STER reclame