Hoge windmolens in het Amsterdamse havengebied
NOS Nieuws

Amsterdams protest tegen komst windmolens: 'Geen hinder, maar gezondheidsschade'

Naar verwachting tientallen boten varen vandaag mee in een protest tegen de komst van zeventien windturbines in Amsterdam. De boottocht over het IJmeer en de Noorder IJplas richt zich tegen de plannen van de gemeente om een aantal zoekgebieden aan te wijzen waar windenergie gewonnen mag gaan worden.

In het Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat Nederland vanaf 2030 meer duurzame energie op land moet opwekken. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan dat klimaatdoel, met zo'n zeventien nieuwe windmolens. De gemeente heeft al een paar plekken op het oog voor grote windmolens, zoals in het IJmeer en bij de Noorder IJplas.

Maar de protestorganisatie Windalarm, bewoners en actiegroepen uit Amsterdam en omliggende gemeenten, vindt dat de geplande windmolens veel te dicht op bewoond gebied komen en bovendien veel te hoog zijn. Ook zeven volkstuincomplexen sluiten zich nu bij de actie aan. Honderden volkstuinders zijn bang dat de molens de rust en de natuur op de parken ernstige schade zullen toebrengen.

We wonen verder van Schiphol, waardoor de windturbines extra hoog worden.

IJburg-bewoner Sander Komijn

IJburg-bewoner Sander Komijn doet mee aan het protest. "We wonen hier iets verder weg van Schiphol dan andere plekken in de stad, waardoor de windturbines extra hoog kunnen worden. Dan heb je het over windturbines van 200 meter hoog", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Die ga je zien, maar die ga je ook horen. Daar kunnen mensen echt last van krijgen. Dan is het geen hinder, maar gezondheidsschade."

Ook het effect op de natuur baart Komijn zorgen. "Dit is een belangrijk broedgebied voor vogels. Iets verderop ligt een beschermd Natura 2000-natuurgebied en die gebieden zijn bepalend voor het in stand houden van de soortendiversiteit. Daar maken we ons nu zorgen over."

Daarom moet er gekeken worden of de windturbines niet buiten de stadsgrenzen geplaatst kunnen worden, vindt Komijn. "Je kan ook kijken naar een betere combinatie van energie opwekken, bijvoorbeeld meer zonne-energie."

Als er onaanvaardbare risico's zijn voor de gezondheid of natuur, dan komt er geen windmolen.

Marieke van Doorninck, verantwoordelijk wethouder Amsterdam

De Amsterdamse raad neemt eind mei een besluit over waar de windmolens zouden kunnen komen, de zogenoemde zoekgebieden. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dertig regio's in Nederland een Regionale Energiestrategie opstellen, waarbinnen ze zoekgebieden aanwijzen. Die gebieden komen in aanmerking voor opwekking van wind- en zonne-energie. Voor 1 juli van dit jaar moeten alle regio's hun Regionale Energiestrategie inleveren.

'Zeker helft komt in de haven'

Marieke van Doorninck, de verantwoordelijk wethouder van Amsterdam, wijst ook op de klimaatdoelen uit het landelijke Klimaatakkoord. "We moeten overgaan op schone energie. Amsterdam zal nooit in zijn eigen energiebehoefte kunnen voorzien, maar we willen de verantwoordelijkheid niet wegschuiven. We zetten daarbij vol in op zonne-energie, maar ook windenergie."

Volgens Van Doorninck is die combinatie juist goed. "Het is vaak zo dat het niet waait als de zon schijnt en andersom. Die twee samen zorgen voor een stabiele energievoorziening."

Zeker de helft van de geplande windturbines gaat naar de haven, verzekert Van Doornick. "Maar we kijken ook naar andere plekken in de stad. We zullen daarbij natuurlijk rekening houden met zorgen die er zijn."

Dat er geen hinder gaat komen van nieuwe windmolens kan de wethouder niet garanderen. "Ik kan wel zeggen dat als er na onderzoek onaanvaardbare risico's op gebied van gezondheid of aantasting van de natuur naar voren komen, dan komt er geen windmolen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl