Het interieur van de Sionkerk Omroep Flevoland

Het kabinet wil dat burgemeesters in uitzonderlijke gevallen ook kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke gebouwen maximaal tien dagen mogen sluiten als daar besmettingen zijn.

Wel moet er eerst naar allerlei andere mogelijkheden gekeken zijn, zoals bron- en contactonderzoek onder bezoekers en quarantaine van bepaalde personen. Ook moet de organisatie of het genootschap de kans krijgen maatregelen te nemen en wordt de GGD daarbij betrokken.

Het kabinet neemt hiermee grotendeels het advies over van de Raad van State door deze religieuze gebouwen niet uit te zonderen in de nieuwe coronawetgeving over de "sluitingsbevoegdheid" van burgemeesters. Deze panden stonden eerst niet in de nieuwe wet, omdat geloofsbelijdenis een grondrecht is en in de grondwet is vastgelegd.

Daar was de Raad van State het niet mee eens. "Het belijden van godsdienst of levensovertuiging in deze gebouwen is grondwettelijk beschermd", luidt het advies van de Raad. "Dit sluit echter niet uit dat daarop met het oog op de bescherming van de volksgezondheid beperkingen kunnen worden gesteld in een specifieke wet."

Overheid mag religieus gebouw sluiten

Het kabinet neemt het advies over maar stelt dus wel extra procedurele eisen aan de sluiting van zo'n gebouw. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer om daar behandeld te worden.

SGP-leider Van der Staaij zal in ieder geval tegen stemmen. Hij zegt dat hij het fundamenteel oneens is met het wetsvoorstel en vindt het onnodig en grensoverschrijdend dat kerken gesloten kunnen worden. "Dit doet afbreuk aan de positie van de kerk als constitutioneel beschermde plek", zegt hij.

Ook de jongerenafdeling van de SGP spreekt van een zorgelijk besluit. "Grondrechten zijn niet om mee te spelen. Kerken sluiten gebeurt in China, Egypte en Syrië, kerken mogen wel op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Maar willen we in dit rijtje staan?"

Overigens is het nu al niet zo dat de overheid nooit in een religieus gebouw mag ingrijpen. Bij strafbare feiten geldt al dat er onder strikte voorwaarden mag worden ingegrepen.

STER reclame