De viskotter UK33
NOS NieuwsAangepast

Nederlandse pulsvissers vangen bot bij Hof van Justitie van de EU

Het blijft verboden om in de wateren van de Europese Unie te vissen met de elektrische pulskor. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het beroep van Nederland tegen het verbod op pulsvissen verworpen.

Het Europees Parlement besloot in april 2019 om pulsvissen te verbieden met het argument dat alle leven uit de zee is verdwenen waar een pulsvisser aan het werk is geweest. Vooral de lobby uit Frankrijk overtuigde het Europees Parlement om voor een verbod te stemmen.

Voor Nederlandse vissers was het besluit rampzalig, aangezien een groot deel van de Nederlandse vloot was overgestapt op pulsvissen. Daarvoor waren grote investeringen gedaan.

In het beroep dat minister Schouten namens Nederland tegen het verbod instelde, wees de bewindsvrouw erop dat het verbod niet was gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke adviezen waarin de ecologische en milieueffecten van pulsvisserij en conventionele boomkorvisserij worden vergeleken. Die vallen volgens Nederland in het voordeel van de pulsvisserij uit.

Het Hof zegt nu dat de Uniewetgever (Europees Parlement en Raad van de Europese Unie) niet verplicht is zijn wetgevende keuze op het gebied van technische maatregelen uitsluitend te baseren op de beschikbare wetenschappelijke en technische adviezen.

Uit het veld geslagen

De Nederlandse pulsvissers zijn door de uitspraak uit het veld geslagen. Het beroep was voor velen van hen de laatste strohalm en ze reageren sterk afwijzend. "De besluitvorming in Europa om de pulsvistechniek te verbieden is gebaseerd op emotionele lastercampagnes en niet op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies", zeggen de woordvoerders.

Uit meer dan tien jaar wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het vistuig leidt tot aanzienlijk minder bijvangst, minder brandstofverbruik en minder bodemberoering. "Bewezen milieuwinst blijkt niet voldoende om een nieuwe visserijtechniek toe te staan. Deze uitspraak vergroot het risico van investeren in innovatie, terwijl innovatie cruciaal is om te kunnen voldoen aan de Europese ambities op het gebied van milieubesparing en selectiever vissen", aldus de visserijorganisaties.

De vissers vrezen voor hun voortbestaan. Door het verbod zijn miljoenen aan investeringen weggegooid geld gebleken. In totaal hadden 84 schepen onder Nederlandse vlag toestemming om te mogen vissen met de pulstechniek.

De omschakeling naar andere vistechnieken, samen met de gevolgen van de brexit en het gebrek aan vraag vanwege de covid-19-maatregelen is voor veel vissers een te grote opeenstapeling van onzekerheden.

Politici steunen vissers

Nederlandse Europarlementariërs verklaren zich solidair met de Nederlandse vissers en zijn teleurgesteld in de uitspraak. Volgens Peter van Dalen van de ChristenUnie is de pulsvisserij "wederom geslagen, maar nog niet verslagen". Hij noemt het pulsvissen de Green Deal van de visserijmethoden.

Bert-Jan Ruissen van de SGP zegt dat het aan de Europese wetgever is om het verbod op pulsvissen weer terug te draaien. Annie Schreijer-Pierik van het CDA noemt het "zeer jammer dat deze innovatie geen kans krijgt".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl