Ramsey Clark tijdens een rechtszaak tegen Saddam Hoessein in 2005 Reuters

De Amerikaanse mensenrechtenadvocaat Ramsey Clark (93) is overleden. De jurist bracht als minister van Justitie onder president Johnson een aantal belangrijke wetten tegen rassendiscriminatie tot stand. Op latere leeftijd werd hij bekend als juridisch adviseur van omstreden dictators en landen die vijandig stonden tegenover de Verenigde Staten.

Iedereen verdient dezelfde rechten en de beste juridische ondersteuning, vond de Texaan, die afkomstig was uit een bekende politieke familie. Zijn vader diende als justitieminister onder de naoorlogse president Truman en als opperrechter bij het Hooggerechtshof. Die functie gaf hij op toen zijn zoon zelf carrière begon te maken binnen het ministerie van Justitie. Dit om mogelijke belangenverstrengeling tegen te gaan.

Clark zette zich hartstochtelijk in voor gelijkheid en burgerrechten en werkte mee aan de invoering van de Voting Rights Act en de Civil Rights Act, wetten die verschillende vormen van rassenongelijkheid en discriminatie verboden. Onder meer segregatie in het onderwijs en volkshuisvesting werden hiermee onmogelijk gemaakt.

Omstreden cliënten

Na zijn ministerschap zette Clark zijn werk voort als internationaal opererende advocaat. Als fervent criticus van Amerikaanse interventies in het buitenland adviseerde en verdedigde hij omstreden regeringsleiders als de Libische leider Kadhafi, de Iraakse dictator Saddam Hoessein en de Liberiaanse president Charles Taylor.

Eind jaren 90 protesteerde Clark tegen de militaire operaties van de NAVO tegen Joegoslavië in de Kosovo-oorlog. Later gaf hij juridisch advies aan de Servische leider Slobodan Milosevic, die terechtstond voor oorlogsmisdaden bij het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.

Clark bezocht Milosevic' begrafenis in 2006 en bleef hem altijd verdedigen. Figuren als hij en Saddam Hoessein waren "strijders die moedig genoeg zijn om op te staan tegen grote machten", vond Clark.

Hij bleef tot late leeftijd de wereld rondreizen voor ontmoetingen met regeringsleiders en dissidenten, van Bulgarije tot Syrië:

Clark bleef benadrukken dat hij optrad als hoeder van de internationale rechten van de mens. "Gelijkheid is de moeder van gerechtigheid. Zonder gelijkheid in de wet, is er geen gerechtigheid", zei hij bij aanvang van het proces tegen Milosevic in Den Haag.

Dankwoorden uit Cuba en Palestijnse gebieden

Aanhangers en oud-cliënten van Clark spreken op sociale media hun dank uit voor het werk dat de activist en advocaat heeft geleverd. Zo noemt Hanan Ashrawi, voormalig lid van de Palestijnse PLO, hem een "onvermoeibare verdediger van mensenrechten".

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel noemt Clark een "eerlijke man die aan onze kant stond in de strijd tegen de grote ongelijkheid die zijn land wereldwijd beging".

De presidentiële bibliotheek die gewijd is aan de nalatenschap van president Johnson zegt te rouwen om het verlies van Clark, die een toegewijd dienaar wordt genoemd van de publieke zaak. Ook wordt zijn inzet geroemd voor de Civil Rights Act, die morgen 53 jaar bestaat.

Clark overleed gisteren in zijn woning in New York.

STER reclame