Somalische piraten geven zich over aan Europese militairen, in 2012 AFP

Nederlandse koopvaardijschepen die door de Golf van Aden varen, mogen vanaf 1 januari volgend jaar onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers aan boord hebben. Het demissionaire kabinet heeft met een wetswijziging ingestemd die dat mogelijk moet maken. De Eerste en Tweede Kamer moeten het nog wel goedkeuren.

Het gaat om reparatiewet die nodig is om een eerder aangenomen initiatiefwet van VVD en CDA echt ingevoerd te krijgen. Die wet werd al in 2019 goedgekeurd, maar er bleken toch nog wat juridische haken en ogen te zijn die invoering in de weg stonden.

De route via de Golf van Aden (tussen Jemen en Somalië) staat bekend om zijn vele piraten. Reders en vervoerders dringen al jaren aan op betere beveiliging van de schepen. Op dit moment kunnen ze een beroep doen op militairen van een Vessel Protection Detachment (VPD).

Vergunning nodig

Maar er is niet altijd voldoende ruimte aan boord voor zo'n team, of het kost te veel tijd of geld om de militairen op te halen. In dat geval wordt het nu mogelijk om via de kustwacht toestemming te krijgen om particuliere beveiligers mee te laten varen. Die moeten dan wel een vergunning hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De behoefte aan beveiliging is groot, zegt Leen van den Ende, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij. Een aantal jaren geleden lag het aantal overvallen best hoog, zegt hij in het NPO Radio1-programma Humberto. Hoewel het geweld de laatste jaren is afgenomen "kan het zo de kop weer opsteken".

Instructie

Voor het gebruik van geweld is een duidelijk instructie opgesteld, volgens Van den Ende. En om te voorkomen dat het zover komt, zijn van tevoren al allerlei maatregelen genomen. "Als er geschoten wordt, valt dat onder de verantwoording van de particuliere beveiligers."

Vorig jaar werd vijf zeetransporten beveiligd door Defensie, maar in de jaren daarvoor waren het er meer. Zo werden in 2014 54 schepen begeleid door VPD's.

STER reclame