NOS NieuwsAangepast

Stukken verkenners openbaar: GroenLinks biedt meer ruimte in migratiebeleid

Uit een passage in de openbaar gemaakte stukken van de vorige verkenners blijkt dat GroenLinks zich flexibeler wil opstellen op het gebied van het migratiebeleid dan bij de vorige formatie in 2017. Toen liepen de onderhandelingen met GroenLinks over migratie en integratie vast, onder meer op EU-deals, maar GroenLinks is nu niet van plan "dat op te spelen" of "groot te maken".

Volgens de notities wil GroenLinks graag regeren en pleit voorman Klaver voor de toevoeging van een vijfde partij vanwege de meerderheid in de Eerste Kamer. Te lezen is verder onder meer dat de PvdA een tweede linkse partij als voorwaarde stelt voor deelname aan een kabinet. Ook staat er dat de VVD immigratie en integratie een "spannend onderwerp met D66" vindt.

Stabiliteit CDA

In de naar de Kamer gestuurde stukken staat ook het onderwerp "stabiliteit CDA-fractie" vermeld. Eerder was op een foto de aantekening "positie Omtzigt, functie elders" leesbaar. Vooral die laatste passage leidde tot veel commotie en de verkenners legden hun functie neer.

De Kamer wil een debat over de mislukte verkenning en eiste daarvóór dat diverse stukken naar de Kamer zouden gaan. Daarop stuurden Jorritsma en Ollongren een stapel notities naar de Kamer. Daarin staan verder onder meer aantekeningen als "persoonlijk contact MR en SK (Mark Rutte en Sigrid Kaag, redactie), "rol CDA bij keuze partij", "PVV: afhechten (eerst gesprek CDA nodig)", en "VVD-D66-CDA zonder verkenners".

Vraag in Volkskrant of Omtzigt behouden kan blijven voor CDA

In de bijlagen wordt ook verwezen naar "het mediabeeld". Daarin gaat het onder meer over een stuk in de Volkskrant, waarin de vraag wordt gesteld of Omtzigt behouden zal blijven voor het CDA. Uit het artikel wordt geciteerd: "Iemand zal over zijn schaduw moeten heenstappen, wil Omtzigt voor de CDA-fractie behouden blijven".

Volgens de Kamer zijn de stukken niet compleet en moeten ook gespreksverslagen openbaar worden. Ollongren zei daarop dat zij alle stukken heeft gestuurd die zij en Jorritsma nog tot hun beschikking hebben. Op verzoek van de Kamer zei Kamervoorzitter Arib daarna dat ze de nieuwe verkenners (Koolmees en Van Ark) zal vragen alsnog alle documenten openbaar te maken die zij hebben.

Kamer vraagt om meer stukken, wil onderste steen boven

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl