Gekraakte woningen in Amsterdam (2018)
NOS NieuwsAangepast

Burgemeester, politie en OM Amsterdam aan Eerste Kamer: stem tegen kraakwet

Burgemeester Halsema van Amsterdam roept samen met de Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie de Eerste Kamer op om vanmiddag tegen een wetsvoorstel te stemmen over het kraakverbod. Dat schrijft Halsema in een open brief aan de Senaat.

De initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) werd in december al aangenomen door de Tweede Kamer, ondanks stevige kritiek van onder meer de Raad van State, het landelijke OM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het voorstel van VVD en CDA moet het mogelijk maken om krakers sneller uit te kunnen zetten. Nu worden krakers nog via een kort geding berecht; tot er een uitspraak ligt mogen ze niet worden uitgezet. Dat kan tot acht weken duren.

Een aanscherping van de wet betekent dat krakers strafrechtelijk beoordeeld worden in plaats van civielrechtelijk. Op die manier zou een zaak al binnen drie dagen door een rechter-commissaris kunnen worden getoetst.

Effectieve, lokale handhaving van het kraakverbod is geenszins gediend met dit wetsvoorstel.

Burgemeester Halsema namens de Amsterdamse 'driehoek'

Volgens de Amsterdamse driehoek zal de wet contraproductief uitpakken, schrijft Halsema. Op dit moment komt het bij slechts 30 procent van de gekraakte panden tot een kort geding, in de andere gevallen vertrekken de krakers voordat het zo ver komt.

"Het wetsvoorstel leidt tot een forse stijging van de werkdruk voor de politie, het OM en de rechtbank. Nu worden alleen dossiers gemaakt als er een kort geding is ingesteld. Straks moet dat voor alle zaken. Dat betekent een toename van 231 procent."

Het voorstel is bovendien bedoeld om een probleem op te lossen dat vrijwel niet meer bestaat, schrijft Halsema: "Ieder gekraakt pand, waar een eigenaar concrete plannen mee heeft, wordt zo snel als mogelijk ontruimd. Het aantal kraken in Amsterdam is na deze aanscherpingen met maar liefst 80 procent afgenomen. Zo werden er in 2019 nog 86 panden gekraakt, dat waren er afgelopen jaar nog maar 15 in totaal."

Kortom, besluit Halsema: "Effectieve, lokale handhaving van het kraakverbod is geenszins gediend met dit wetsvoorstel en wij verzoeken u dit te betrekken bij uw eindoordeel."

De Eerste Kamer stemt vanmiddag over het wetsvoorstel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl